BurgerBelangen stelt vragen over hogere tarieven Tijenraan

BurgerBelangen Raalte heeft het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de nieuwe tarieven van Tijenraan. Volgens de partij was de afspraak dat deze met maximaal vijf procent zouden stijgen, maar houdt het Sportbedrijf zich hier niet aan.

"Bij het besluit voor nieuwbouw van Tijenraan is bij herhaling en expliciet afgesproken dat de tarieven voor de sportclubs met niet meer dan 5% zouden stijgen. Dat percentage was zelfs afgestemd met de clubs", benadrukt fractievoorzitter Ben Nijboer. "Inmiddels heeft Tijenraan de nieuwe tarieven vastgesteld, waarbij de kosten voor de clubs, via een omweg, veel hoger worden. Immers: ze brengen extra kosten in rekening voor het gebruik van kleedkamers en tribunes, waardoor de clubs veel duurder uit zijn. Wij willen daar opheldering over."

Op de website van Tijenraan valt inderdaad te lezen dat gebruikers voortaan ook gaan betalen voor het gebruik van de tribune en de kleedkamers. Het gaat om respectievelijk €10,00 en €6,40 per uur. BurgerBelangen wil hierover opheldering en stelt vragen. Deze zijn te lezen in de bijlage van dit artikel.

|Doorsturen

Hn

2018-01-23 16:37:36

https://www.sportbedrijfraalte.nl/accommodaties/tarieven-2018

Klopt de inhoud van de vragen.

Bij de tarieven staat m.i. alleen extra bedrag voor behandelruimte, niet voor kleedkamers en alleen voor gebruik extra tribune, buiten standaard tribunes.

Henriette

2018-01-23 21:44:15

Van de zotte! Al die verenigingen die moeten krabben om rond te komen. Acties houden ( speculaas, oliebollen, kerstbrood etc) om ballen etc te kopen, worden nu opgezaderd met kosten voor de tribune. Kortom als ouders hun kind willen aanmoedigen gaat dat de club geld kosten. Hoe promoot je sport onder de burgers....pfff

Erik Groen

2018-01-23 21:51:18

Is dit een voorbeeld van een betrouwbare overheid ?

Wat een minne streek !

@Hn, Die kleedkamers moeten echt betaald worden hoor !

Hn

2018-01-23 22:28:09

Dag Erik, 

Ik heb de site met tarieven nog een keer goed nagekeken en je hebt gelijk. Stiekem een regel tussengevoegd. 

Dus terechte vragen van Burgerbelangen.

Jan

2018-01-24 11:06:03

De sporters van Raalte willen weinig aan zelfwerkzaamheden doen, dit in tegenstelling tot de buurtdorpen. Lijkt mij terecht dat ze dan ook de rekening krijgen gepresenteerd.  Denk maar dat de tarieven met name de komende jaren zullen stijgen.

jan

2018-01-24 11:18:17

De raad heeft ingestemd met een tarief stijging van maximaal 5 %. Het sportbedrijf verhoogt de tarieven met meer dan 5%. Het sportbedrijf rekt de overeengekomen afspraken op. Met een fraai bewoordingen noemen we dit: het sportbedrijf sjoemelt, het woord fraude dekt de lading ook.
Is de gemeente verantwoordelijk voor het vaststellen van de tarieven? Zo ja, zijn de tarieven vastgesteld door het college? Is dit zo, dan sjoemelt het college en niet het sportbedrijf.

Tom

2018-01-24 13:38:57

Elke ontwikkeling is in principe een simpel rekensommetje. Dat Nieuwe Tijenraan nu binnen het bouwbudget gerealiseerd is, is mooi, maar in hoeverre is dat ook werkelijk zo?
Papier is nl. geduldig...; de exploitatieopbrengsten (huurinkomsten en horeca-inkomsten) kunnen (te) hoog "ingeschat" zijn en onderhoudslasten misschien wel (te) laag. Dat daarmee (richting de buitenwereld) wel een sluitend en dus haalbaar verhaal ontstaat.

Het blijft gissen als buitenstaander, maar vind wèl dat Raalte er een fraai sportcentrum bij heeft.

Jan

2018-01-24 15:09:58

in de oude sporthal staat de huur onder één noemer vermeld en wordt niet gespecifeert weergegeven en nu wel.  Dus de opbouw van de huur is alleen duidelijker.

Ben Nijboer, BurgerBelangen

2018-01-26 13:31:44

@allen:
Onze vragen hebben inmiddels geleid tot een reactie, waarbij bleek dat de onrust onder de clubs het gevolg was van onduidelijke vermelding op de website. Dat heeft op haar beurt weer geleid tot aanpassing van de website. Daarnaast zijn de verenigingen door het sportbedrijf op de hoogte gesteld van de aanpassingen.
Wij zijn content met deze aanpassingen en hebben de ingediende vragen aan het college (over deze tarieven) inmiddels ingetrokken.
De vragen over de forse kostentoerekening bij de tarieven voor de aquagym blijven uiteraard staan.
Uiteraard zullen we ontwikkelingen m.b.t. de tarieven scherp in de gaten houden. Het Sportbedrijf heeft aangegeven dat 2018 financieel gezien mogelijk een moeilijk jaar gaat worden... Dus alle reden om vinger aan de pols te houden.
Wij zullen dat dan ook doen.

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer