CDA Raalte bezorgd over uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen Heino

De bedrijventerreinen in Heino zijn vol, maar desondanks is een heel aantal bedrijven geïnteresseerd in uitbereiding. CDA Raalte ziet graag dat de gemeente hierin proactief te werk gaat. Dit kan volgens de partij door het in kaart brengen van de behoefte, bepalen om hoeveel oppervlakte het gaat en het inzichtelijk maken van welke categorie van bedrijvigheid het om gaat. 

‘Het is van groot belang dat hier op korte termijn actie op komt. Dit is van belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in Heino en omgeving’, aldus Jeroen Neimeijer, raadslid namens het CDA. ‘Zeker nu de plannen voor nieuwe woningbouw ook voortvarend gaan, moeten we zorgen dat er ruimte gereserveerd blijft voor bedrijventerrein.’

Neimeijer heeft hierover schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld. Uit een deze week ingestuurde brief lijkt het erop dat er vanuit de gemeente al jaren gecommuniceerd wordt dat er voor nieuwe kavels in Heino geen mogelijkheden zijn, zolang de ZeggeVII niet verder gevuld is. Echter, wanneer een bedrijf goede redenen heeft lokaal gevestigd te zijn, zijn hier in de regelgeving mogelijkheden voor. ‘We willen niet dat de Heinose ondernemers zich noodgedwongen buiten de grenzen van onze gemeente moeten gaan vestigen. Heinose ondernemers moeten in Heino kunnen blijven.’

‘Het is belangrijk dat bedrijven zich moeten kunnen ontwikkelen op het moment dat de markt erom vraagt,’ aldus het CDA raadslid. ‘We hebben tijdens de campagne naar de verkiezingen toe altijd benadrukt dat we het erg belangrijk vinden dat lokale ondernemers zich moeten kunnen ontwikkelen in of bij haar eigen kern. Dit hebben we ook in het Roalter Akkoord zo weten vast te leggen. Dan moeten we er nu ook naar handelen.’

|Doorsturen

Heino

2018-10-11 15:47:10

Beginnen ze weer te huilen:

- Bestaande industrieterrein Heino is helemaal niet vol;

- Er ligt nog 30 hectare beschikbare grond in Raalte die ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen.  

Ga lekker naar Raalte.

Gerlant Zielman

2018-10-11 17:18:44

@Heino,

Ik heb je vier zinnetjes even ontleed.

“Beginnen ze weer te huilen”

Wie huilt hier?

“Bestaande industrieterrein Heino is helemaal niet vol”

Als kavels wel verkocht maar niet bebouwd zijn betekend dat ze niet meer beschikbaar zijn voor de markt en dus andere geïnteresseerden.

“Er ligt nog 30 hectare beschikbare grond in Raalte die ze aan de straatstenen niet kwijt kunnen.”

Goede conclusie. Dat ligt in Raalte-dorp en niet in de Raalter kern Heino waar wel behoefte is aan industrieterrein.  

“Ga lekker naar Raalte”

Kortzichtig en dom. Florerende industrie en bedrijvigheid draagt bij aan de leefbaarheid van de kern Heino. Als je nog eens weer wil gaan huilen? Denk dan eerst even na of weet waar je het over hebt.

piet

2018-10-11 21:40:51

Gerland ik ben het volkomen met jou eens.

Er is toch niets fijner als het werk naast de deur .

Kun je lekker op de fiets.

Geen uitstoot van co 2.

Piet

Peter

2018-10-12 13:52:23

Hmm, wat is nou een goede reden om lokaal gevestigd te zijn? Ik kan me enkel de bakker, fietsenmaker, misschien een meubelzaak, garage's natuurlijk voorstellen. Dus bedrijven die Nederland (of verder) bedienen hebben totaal geen reden om in een dorp gevestigd te zijn. Behalve geld natuurlijk, een lekker goedkoop plekje. En daar zijn onze bestuurders helaas weer gevoelig voor.

Toos

2018-10-16 10:56:24

Ruim tien jaar geleden is al een rapport uitgebracht door de Taskforce Herontwikkeling Bedrijventerreinen o.l.v. Peter Noordanus. Ook toen was duidelijk dat de problemen gelegen zijn in:

- de structuur van de bedrijventerreinenmarkt; gemeenten zijn daarop de dominante grondaanbieder, met soms door lokale werkgelegenheidsmotieven ingegeven, lage grondprijzen, die de herstructurering planeconomisch zeer lastig maken en professionele vastgoedontwikkelaars en -beleggers op afstand zetten;

- de zwakke ruimtelijke regie op regionaal niveau, zowel bij de planning en programmering als bij de uitvoering van het bedrijventerreinenbeleid, met als gevolg een kwantitatief en kwalitatief onvoldoende gecoördineerd terreinaanbod;

- de financiële voorwaarden om de decennialange scheefgroei in de bedrijventerreinenmarkt ongedaan te maken en de prioriteiten die bij de inzet van financiële middelen moeten worden gesteld

Ik heb niet het gevoel dat we veel zijn opgeschoten sindsdien. 

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer