Voortaan minder rompslomp nodig om te bouwen in Raalte

Een bouwvergunning aanvragen levert in Raalte voortaan minder rompslomp op. De gemeente heeft samen met ondernemers een geheel nieuw proces ontwikkeld. Het resultaat is minder regeldruk, waardoor vergunningen sneller kunnen worden afgegeven.

Voor aanvang van de bouw wordt meer uitgegaan van vertrouwen. Het afleggen van verantwoording en controle daarop volgt wanneer de bouw is voltooid. Wethouder Wout Wagenmans: "Deze aanpak is uniek in Nederland. We durven los te laten en bouwen op basis van vertrouwen. De nauwe samenwerking tussen ondernemers en de gemeente maakt dat we deze stap ook echt kunnen zetten. Het past in de lijn die de overheid inzet met ontwikkelingen rond de nieuwe participatiewet. Wij lopen daar op vooruit."

De nieuwe werkwijze betekent niet dat de gemeente de technische kwaliteit van bouwwerken niet meer controleert. Het moment waarop deze kwaliteit wordt gecontroleerd verandert. Waar de gemeente nu de kwaliteit van een bouwwerk vooraf op papier beoordeelt, kunnen ondernemers in de toekomst achteraf in de praktijk de kwaliteit aantonen met een opleverrapportage.

Eisen
Op dit moment toetst de gemeente een vergunningsaanvraag aan het Bouwbesluit en aan het bestemmingsplan. In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoeveelheid daglicht en ventilatie en de milieueffecten van toegepaste materialen. Deze toets wordt uit het vergunningenproces gehaald. Dit betekent dat ondernemers niet alle technische details al vroeg in het vergunningenproces aan hoeven te leveren. Vaak zijn die gegevens dan namelijk nog niet bekend of beschikbaar.

De gemeente toetst in de startfase alleen nog of het bouwwerk past binnen het bestemmingsplan en op basis daarvan verleent zij de vergunning. Hierdoor wordt het proces eenvoudiger en kan de vergunning sneller worden afgegeven. Dit scheelt zowel de bouwers als de gemeente veel tijd en energie. Overigens hebben ondernemers altijd de mogelijkheid om wel voor de start van het bouwproces de bouwtechnische toets uit te laten voeren. Het betreft vergunningen die onder de categorie 1 bouwwerken vallen. In de praktijk betekent dit 95% van alle aanvragen.

Start
De nieuwe werkwijze gaat per 1 januari 2019 in. Tot die tijd worden details ingevuld en pilots gedraaid. Op 18 september vindt er een informatieavond plaats over het nieuwe vergunningenproces voor ondernemers in de bouw en gemeenteraadsleden.

|Doorsturen

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer