Twee miljoen voor aanpak Almelosestraat

Toegangsweg Raalte wordt grotendeels 30 km-gebied: nieuwe straat en veel extra groen

Het Raalter college van B&W wil 2 miljoen euro uittrekken voor een stevige opfrissing van het aanzicht van de Almelosestraat. De centrale toegangsweg voor Raalte moet weer een echt visitekaartje worden. De straat en de omgeving zien er nu vooral grijs en grauw uit en daar wil het college verandering in brengen. De Almelosestraat tussen de Enkstraat en de Daggertsbrug wordt aangepakt. Dat deel is 800 meter lang. De gemeenteraad moet er nog wel eerst een klap op geven. Het onderwerp staat komende donderdag op de raadsagenda.

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp klaar. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het budget wordt dat verder verfijnd. Daarna volgt de aanbesteding. Wethouder Jacques van Loevezijn gaat ervanuit dat de schop in het voorjaar van 2020 de grond in kan. 

Het college besloot eerder de aanpak van de straat mee te nemen bij de komende rioleringswerkzaamheden. Een deel van de riolering in de Almelosestraat is aan vervanging toe. De operatie voorziet verder in: afkoppeling van het hemelwater; een verkeerskundige herinrichting van de straat; aanplant van groen en bomenrijen aan weerszijden van de straat; aanpak van het wegdek (dat in het 30 km-gebied wordt vervangen door rood gebakken klinkers) en maatregelen om hittestress te voorkomen.

Door het veranderende weer blijft warmte langer hangen, hetgeen gevolgen heeft voor de nachtrust van kinderen en ouderen. In 2019 volgt gemeentebreed een nader onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering in de gemeente Raalte. Onderdeel daarvan is hittestress.

Scenario’s
De plannen zijn gemaakt in samenspraak met ondernemers en een klankbordgroep van bewoners. “We zijn er al een tijdje mee bezig”, vertelt Hennie Rodijk, beleidsadviseur openbare ruimte van de gemeente Raalte. “We zijn begonnen met een inloopbijeenkomst voor bewoners. Daar hebben we aan de hand van luchtfoto’s gesprekken gevoerd met bewoners Daarbij zijn we gaan inventariseren wat er allemaal leeft in de straat. Ik heb bijvoorbeeld met een oudere gesproken die al zijn hele leven in de straat woont. Dat leverde heel veel nuttige ideeën op. Maar ook hebben we contact gelegd met het Carmel College Salland. De scholieren hebben bijvoorbeeld meegedacht over de verkeersveiligheid bij de kruising van de Almelosestraat en de Kanaaldijk OZ bij de Daggertsbrug.”

De huidige voorrangsregeling blijft van kracht, maar de kruising wordt met diverse maatregelen, onder andere een plateau, een ruimere bocht richting de noordelijke kant van de Kanaaldijk OZ en eenrichtingsverkeer op de zuidelijke kant van de Kanaaldijk OZ (alleen richting het zuiden) overzichtelijker gemaakt.

Bomen
Het deel van de Almelosestraat tussen de Enkstraat en de Tjalkstraat blijft een 50 km-gebied. Daar blijft het autoverkeer gescheiden van de fietsers. In het 30 km-gebied worden het auto- en fietsverkeer met elkaar verweven. Zij moeten dus hun snelheid matigen. Aan de zuidzijde van de Almelosestraat komt extra veel groen (bomen en ander groen) om de bedrijfspanden wat meer aan het zicht te onttrekken. Aan de noordzijde van de straat zijn bomen en parkeervakken gepland. De groene inrichting en het verdelen van de parkeerplaatsen worden in nader overleg met bewoners en ondernemers uitgewerkt.

|Doorsturen

gert

2018-11-08 14:12:08

het is en het blijft een racebaan

Jolke

2018-11-08 14:40:41

Geweldig, geweldig... ut giet oan!

Henk

2018-11-08 16:23:24

Hoi Hoi! Eindelijk dat rotte fietspad eruit! Nu ga je van ellende op de rijbaan fietsen. Goed nieuwsch..!

Dick Mars

2018-11-08 17:47:55

Er blijt niet veel over van de straat, die ik zo goed ken uit mijn lagere school-tijd....

Twee dingen die me opvallen:

wat is in hemelsnaam hittestress, en wat kun je er aan doen bij het inrichten van wegen ? Klinkers geven altijd meer (banden)lawaai dan asfalt, en afremmen en optrekken voor "plateaus"zeker ook.

En ik zie het nut er absoluut niet van in om bestaande vrijliggende fietspaden op te offeren voor een 30-kilometerzone, "waar nu eenmaal geen vrijliggende fietspaden bij horen.

Gevaarijk is en was het bij afslagen naar bijvoorbeeld de Heesweg, maar dat los je zeker niet op door het fietspad weg te halen en er een fiet-suggestie-strook voor in de plaats te maken.

Sjappie

2018-11-08 22:07:48

Dat is wel een heleboel geld. Blijven er nog mogelijkheden over om vlot in het centrum te komen? Maar goed dat iedereen wordt betrokken.

Harrie Koerhuis

2018-11-09 01:29:16

Als je de

Verkeerskundige doorkijk centrum Raalte

visie op wegenstructuur en inrichting 2018

leest zie je dat  klinkers meer lawaai maken en plateaus trillingen in woningen veroorzaken door vrachtverkeer.

In het collegevoorstel herinrichting almelosestraat is hiermee niets gedaan ondanks dat ik toch 12 namen zie staan bij de advisering.

 Lijst van ingekomen stukken 26 juli 2018 daar is het”Verkeerskundige doorkijk centrum Raalte” te zien.

Op infomill lees ik:

 30 km/u-wegen en woonerven

De Wet geluidhinder is niet van toepassing op wegen die liggen binnen een woonerf en voor 30 km/u-wegen, omdat er geen zones gelden.

Deze wegen veroorzaken meestal geen geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarde. Dat kan wel voorkomen bij een klinkerweg of een weg met relatief veel verkeer. In de jurisprudentie is om deze reden bepaald dat een akoestische afweging bij het opstellen van een ruimtelijk plan nodig is met een verwijzing naar een goede ruimtelijke ontwikkeling.

Ben benieuwd hoe dit dan gestalte krijgt,het aantal db is op de almelosesestraat al te hoog

Albert

2018-11-09 09:01:16

Hittestress.. Wat een zielig woord. Als je niet serieus genomen wil worden is het een winner.
Verder vind ik het geen drukke weg, dus deze opzet kan best werken.

Hn

2018-11-09 12:45:02

Ik denk dat de aanwonenden en gemeente hier prima uitkomen. Je kunt wel belangstellende zijn, dat is nog geen belanghebbende. De Jumbo is al begonnen met afgeschermde parkeerplaatsen voor (wel veel Poolse) auto's, ziet er veel beter uit en reguleert de toe- en uitgang. Geen vrachtverkeer. 

En ja, het is een racebaan. Vanmorgen even wezen kijken en de aso's scheuren over deze weg. Misschien nog even maanden met de lasergun gaan staan om zo ook een mooi aandeel in de kosten terug te vangen?

Erwin

2018-11-11 07:05:23

Naar mijn mening, een Top idee.

Maar mischien is het een idee om die 30 km ook eens te gaan handhaven, mooie opbrengsten gegarandeerd.

Want ok dit moment is er in de huidige 30 km zone mischien 10 % die zich ook daadwerkelijk aan deze snelheid houdt.

En dan is de riolering en de weg ook weer betaald.

Snijd het mes aan 2 kanten.

Bewoner Enkstraat

2018-11-13 13:44:50

Het idee lijkt goed, maar ik hoop dat ze dan wel het sluipverkeer in de Enkstraat tegen gaan. Want als ze de Almelosestraat afsluiten zal het verkeer via de Enkstraat van en naar het dorp gaan. Dus hier moet de gemeente ook aan denken.

En pak dan ook gelijk de snelheid in de Enkstraat aan want ook daar wordt hard gereden, terwijl je er maar 30km mag. Hier is controleren zoals hierboven word aangegeven ook geen overbodige luxe en ook weer extra inkomsten voor de verbouwing.

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer