Gerlant: Glyfosaat

Op de landbouwgrond van de EU mogen boeren de onkruidverdelger glyfosaat tot 2023 gebruiken. Dat heeft de Europese commissie maandagmiddag in Brussel besloten. Daarmee komt er voorlopig een politiek eind binnen de EU aan een langlopende discussie van voor- en tegenstanders in deze zaak.

Auditautoriteiten over de hele wereld stellen dat er weinig risico is op kanker door het gebruik van glyfosaat en dat de Wereldgezondheidsorganisatie, dat het rapport op kankerrisico naar buiten bracht, op zichzelf staat. Ook de campagnes van milieuclubs omtrent de invloed van het middel op de biodiversiteit roepen de nodige vraagtekens op.

Vrij vertaald zegt de auditautoriteit ‘er is geen reden om het middel te verbieden, de onderzoeken die ten grondslag liggen pleiten meer vóór dan tegen het middel en zijn niet duidelijk genoeg voor een verbod.’

In Amerika is het middel een eerste levensbehoefte om de enorme hoeveelheden voedsel te kunnen verbouwen waar de wereld om vraagt. Met gentech gewassen die bestand zijn tegen de werkzame stof glyfosaat wordt dat voedsel verbouwd. Zonder zou hun grond last hebben van erosie welke beïnvloed wordt door bewerking van grond. Zij bewerken minimaal, waardoor het bodemleven kansen heeft, spuiten alles wat daar ongewenst wel boven die grond leeft dood en bemesten 100% met kunstmest. De Amerikanen kijken met verbazing naar de discussie in Europa. Hier ligt het middel onder vuur aan de hand van één onderzoeksrapport wat rept van mogelijke kansen op kanker.

De ‘groene onderzoeksjournalistiek’ schreeuwt moord en brand. De rol van journalisten in de campagne van de milieuclubs is een van de twijfels van de auditautoriteiten. ‘Onafhankelijke journalistiek’ is wereldwijd een probleem geworden met de komst van internet. Kranten schrijven wat hun lezers willen horen, de interactiecijfers zijn leidend geworden voor omzet. Journalisten zijn hun eigen woorden gaan geloven en versterken. Plaatjes van boeren met spuitmachines in het land verkopen de krant. Worden door jarenlange misinformatie door consumenten geassocieerd met mensen die hen proberen te vermoorden.

‘Groene politici’ doen krasse uitspraken deze week. De Franse President Macron op Twitter: “Ik heb de regering gevraagd om de noodzakelijke maatregelen te nemen, opdat het gebruik van glyfosaat in Frankrijk wordt verboden zodra er alternatieven zijn gevonden. Maar op z’n laatst over drie jaar.”

Door die pers uitgelegd als zijnde dat er een algeheel verbod op Roundup komt in dat land. In werkelijkheid is het de pas verkozen politicus Macron die reageert. Veel verder dan een verbod door particulieren en overheidsdiensten gaat zijn voorstel niet, iets wat wij hier al zo’n beetje hebben. Over drie jaar, wanneer zijn land weer naar de stembus moet, zal hij zich beroepen op dat “zodra er alternatieven zijn gevonden”. Hij kan het zich nu niet en dan niet veroorloven zijn land op een eiland te zetten in een economische wereld waar ecologie geen hoogtij viert.

De burgerlijke discussie is er een van voor en tegenstanders en de meesten kletsen als een kip zonder kop door gebrek aan kennis. Waar normaalgesproken rapporten leidend zijn, gaan op dit onderwerp kritische burgers voor ‘onderbuikgevoel’ en schuiven onderzoeken en rapporten aan de kant. Doen vernietigende uitspraken over lelieteelt, flora en fauna en groepen boeren worden veroordeeld. Lokale politici worden geschoffeerd en in dat debat durven ze daarbij openlijk aan de intelligentie van anderen te twijfelen. Alles om vooral hun gelijk te halen, precies de reden waarom een auditautoriteit is aangesteld.

Het besluit van de EU-commissie op dit moment lijkt daarom verstandig. Het is nu tijd voor de wetenschap om sluitende antwoorden te vinden op vragen. Zoals het effect van verschillende glyfosaatbereidingen, zoals Roundup, de interactie van verschillende chemicaliën, de effecten op landschap en biodiversiteit of op specifieke risicogroepen zoals kinderen.

Milieuclubs kunnen zich nu gaan afvragen of er meer is dan een verbod op glyfosaat wat de toekomst van onze planeet met 9 miljard bewoners in 2050 zou kunnen redden. Boeren hebben duidelijkheid, kunnen weer enkele jaren op economische wijze hun bedrijf uitoefenen en verder acteren op de veranderende vraag in de samenleving omtrent hoe hun voedsel wordt geproduceerd. Iets waar zij al een hele grote slag in hebben gemaakt en waarbij ecologie voorop staat. Consumenten, burgers kunnen zich gaan verdiepen in wat er nu eigenlijk allemaal op het platteland gebeurt en hoe ze dat samen met de boeren willen invullen. Lokale overheid moet hierbij hun leidende functie erkennen en het voortouw nemen voor een open en eerlijke dialoog.

Als er een ding niet waar is in deze hele discussie is het wel dat die boeren schuldig zijn. Zij zijn een onderdeel van het economische systeem en eten daarbij zelf veelal droog brood.

gerlant@sallandcentraal.nl

|Doorsturen

Hans de Kort

2017-12-04 14:10:58

Ik raad alle bezoekers van deze site aan het bovenstaande opiniestuk goed te lezen en vervolgens kennis te nemen van de nog altijd actuele, indrukwekkende, documentaire “De wereld volgens Monsanto” van de Franse onderzoeksjournaliste Marie-Monique Robin, eenvoudig te vinden via de link https://www.youtube.com/watch?v=t0H3id974F4 .

Hierbij merk ik op - niet onbelangrijk – dat het Monsantoconcern het niet heeft gewaagd mevrouw Robin wegens laster of onjuiste informatieverstrekking voor de rechter te slepen. Datzelfde concern dat altijd met een hele batterij advocaten klaar staat om eenieder die maar het geringste negatieve durft te beweren over de Monsantoproducten, voor de rechter te slepen en kapot te procederen. Níet bij mevrouw Robin dus en dat zou iedereen te denken moeten geven.

Ik sluit niet uit dat het volgende artikel van deze opinieschrijver de titel zal krijgen: “De wereld is geen kogel, maar een kubus”.

Gerlant Zielman

2017-12-04 16:31:44

@Hans

Uit je reactie blijkt dat je er geen biet van snapt. Ik zou beginn met googlen op de betekenis van auditautoriteit.

Jan

2017-12-04 16:53:49

Lijkt mij dat het geen zin heeft dat "leken" met elkaar hierover gaan discusseren. De deskundigen van de wereld zullen hier een uitspraak over moet doen. Wat het is, is het. De landbouw heeft maar één belang overal hetzelfde toepassen zodat het economisch speelveld gelijk blijft. 

Erik Groen

2017-12-04 20:48:32

Verfrissende column. 

Tegenstanders van glysofaat spelen flink in op de onderbuikgevoelens (opvallend dat dat meestal dezelfde mensen zijn die daar de "populistische" partijen van beschuldigen), waarbij Monsanto staat voor het absolute kwaad. Echt feitelijk worden de beschuldigingen niet.

De meeste filmpjes op Youtube laten net zoveel weg of insinueren netzoveel als al die filmpjes over de moord op Kennedy of de vliegende schotels in Area51.

Sleutelboertie

2017-12-05 21:03:29

Als niet biologisch akkerbouwer gebruik ik ook geen glyfosaat.Met mijn manier van bewerken kan ik echt zonder.Echter moet ik wel concureren met gentech granen.Daarom lijkt het mij dan ook zaak dat de Europese grens dichtgaat voor alle niet in Europa geteelde granen en voedergewassen.Dit is de enige manier waarop we zelf kunnen controleren, wat er met ons eten gebeurd.Mochten genetisch gemanipuleerde rassen hier ook worden toegestaan,dan wordt de kloof tussen burger en boer nog groter.We moeten wat voedsel betreft terug naar de basis,schaalvergroting is funest geweest voor ons welzijn.Een eerlijke prijs hoort daar ook bij. Uitputting van akkers ligt op de loer,een extensievere bewerking is niet rendabel.In 1981 beurden we 44 guldencent voor onze tarwe, dit jaar slechts 16 eurocent,terwijl alles 5 a 6 keer zo duur is geworden.

Het wordt tijd voor keuzes en die zullen Europees gemaakt moeten worden.

Erik Groen

2017-12-05 22:48:00

Wat is er mis met genetisch gemanipuleerd gewas ?

Graag een feitelijke en geen emotionele reactie.

Sleutelboertie

2017-12-06 21:48:25

Wat er al dan niet mis is met genetisch gemanipuleerde planten wil ik even in het midden laten.Waar ik mij druk om maak is dat ik hier niet tegen kan concureren.Meten met twee maten,zo te zeggen.

Hans de Kort

2017-12-08 07:21:45

Beste Erik Groen,

Blijkbaar héb je en wíl je geen kennis nemen van de documentaire waar ik naar verwezen heb. Nogmaals: op deze ducumentairemaakster heeft Monsanto géén leger advocaten af durven sturen. Helemaal tegen hun gewoonte in.

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer