Inloopbijeenkomst over herontwikkeling locatie Timmermanshuis Nieuw Heeten

De gemeente Raalte wil de locatie van het voormalige Timmermanshuis en de gymzaal in Nieuw Heeten herontwikkelen tot drie woon-werkkavels. Deze plannen staan op maandag 9 juli centraal tijdens een inloopbijeenkomst in MFA de Belte. Deze duurt van 19.00 tot 21.00 uur.  

Het besluit om de locatie Timmermanshuis te herontwikkelen komt voort uit de vraag van de ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang naar meer locaties in Nieuw-Heeten voor bedrijvigheid. Zij hebben vorig jaar een oproep gedaan, waarbij belangstellenden voor een woon-werkkavel of sociale woningbouw zich konden melden. 

Op basis van de verkenning is samen het plan gemaakt om de locatie Timmermanshuis te herontwikkelen tot een woongebied met verruimde bouwmogelijkheden voor bedrijfsactiviteiten. Wanneer na een periode van vijf jaar na de start van de verkoop de kavels niet verkocht zijn voor wonen met werken aan huis, onderzoekt de gemeente andere vormen van woningbouw voor de locatie.

Het voorgenomen plan moet nader uitgewerkt worden en voordat die formele procedure start, houdt de gemeente eerst de inloopbijeenkomst. Tijdens de avond is een schets van de concept-verkaveling aanwezig.

|Doorsturen

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer