Hans de Kort wil actie van Raalter gemeenteraad

'Raalte moet Assen volgen en landbouwgif met glyfosaat verbieden'

De gemeente Raalte moet het gebruik van glyfosaathoudend landbouwgif, zoals Roundup, verbieden op gronden die door de gemeente verhuurd of verpacht worden. Dat stelt Hans de Kort in een brief aan de gemeenteraad.

Zeer recentelijk heeft de gemeente Assen aangegeven het gebruik glyfosaathoudend landbouwgif niet meer toe te willen staan op gronden die door die gemeente worden verhuurd of verpacht, ondanks hevig verzet uit de landbouwsector.

De Kort vindt dat Raalte dit ook moet doen. "Gezien de overduidelijke gevaren die aan het gebruik van dit vergif verbonden zijn, verzoek ik u het voorbeeld van de gemeente Assen te volgen", schrijft hij aan de raad.

Hij verzoekt dit onderwerp in ieder geval te bespreken in een openbare raadsvergadering. "En het besluit hierover niet achteloos over te laten aan b&w. De welwillende houding van uw voorzitter inzake het gifgebruik in de leliënteelt, zoals we vorige week konden vernemen, doet me namelijk het ergste vrezen."

|Doorsturen

Frans

2017-03-21 07:29:37

Glyfosaat is niet kankerverwekkend. Het Europees Chemicaliën Agentschap (Echa) oordeelt op grond van huidige wetenschappelijke kennis opnieuw dat de stof geen erfelijke eigenschappen verandert.

Evenmin heeft het effecten op vruchtbaarheid. Overtuigender kan het advies niet zijn. De Europese Commissie neemt later dit jaar een besluit over toelating.

Milieuorganisaties als Greenpeace hebben glyfosaat tot mikpunt gekozen. Monsanto bouwde in transgene gewassen glyfosaatresistentie in. Een oordeel over de stof moet echter meer zijn dan antipathie tegen chemiereuzen.

Brussel stoeit al jaren over glyfosaat. In het Permanent Comité voor planten, dieren, voeding en veevoer stemden vorig jaar 20 van 28 lidstaten (waaronder Nederland) vóór toelating. Toch was dit niet voldoende, omdat dit – op basis van bevolking – geen gekwalificeerde meerderheid was. Italië, Frankrijk en Duitsland onthielden zich van stemming.

‘Greenpeace trekt de integriteit van het Echa in twijfel’

Opnieuw dus groen licht voor verdere toelating van glyfosaat. Nu Greenpeace niet op wetenschappelijke feiten gelijk krijgt, trekt het de integriteit van het Echa in twijfel. Dit is ronduit verwerpelijk. De organisatie misleidt doelbewust burgers. Politici moeten hun rug rechthouden. Wetenschappelijke feiten moeten de doorslag geven, niet de sentimenten.

Bron: Boerderij

Dick Mars

2017-03-21 10:49:13

Beste Hans de Kort,

Ik heb waardering voor je inzet om ons milieu niet verder te laten verpesten. ook al krijg je niet altijd gelijk met je argumenten, omdat er - helaas- ook vaak realistische tegenargumenten zijn.

Geen onderzoek of er is wel een gelijk onderzoek dat precies het tegenovergestelde beweert.

Maar nu heb ik je door: je probeert constant de betreffende bestuurder te kenschetsen alsvooringenomen of niet integer, en hem of haar zodoende al per direct tegen je in het harnas te jagen.

En dat is de ideale manier om te garanderen dat wat je voorstelt toch niet gebeurt.

Ik kan je aanraden om medestanders te zoeken, en op basis van goede en eensluidende onderzoeken en argumenten, samen de politiek in beweging te krijgen.

Ik heb het al vaker gezegd: het is de toon die de muziek maakt.

En jouw muziek klinkt anderen nou niet bepaald als , nou ja je weet wel.

Vriendelijke groet,

Dick Mars

Hans de Kort

2017-03-21 11:07:58

Geachte lezers/lezeressen van Salland Centraal,

Ik adviseer iedereen kennis te nemen van de documentaire “De wereld volgens Monsanto”:

www.youtube.com/watch?v=x2jo9nOW2wE .

Hij is het resultaat van gedegen onderzoeksjournalistiek en neemt iedere twijfel weg aan de desastreuze werking van glyfosaathoudend landbouwgif, Roundup in het bijzonder.

Voor wie hierover nog meer wil weten: op het internet zijn er nog vele andere documentaires te vinden waarin de vernietigende werking van dit spul is aangetoond, vooral  in landen van Zuid Amerika, Afrika en Azië.

Wie die documentaires heeft gezien, zal er geen moment aan twijfelen dat het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) onder beslissende invloed staat van lobbyïsten uit de Chemiesector. 

Hans de Kort

2017-03-21 11:39:11

Beste Dick,

Jouw reactie is, zoals vaak, weinig inhoudelijk. Deze burgemeester Dadema heeft zich met zaken bemoeid waar hij niet over gaat. Wij hebben hiervoor volksvertegenwoordigers en door hen aangewezen wethouders.

Ik vind het bovendien buitengewoon zorgwekkend Dadema het hierbij ook nog eens opneemt voor een sector die met het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen angsten kweekt bij omwonenden omtrent hun gezondheid. Deze groep voelt zich door Dadema in de steek gelaten en ik weet waarover ik het heb.

Wellicht kom je tot andere gedachten als ook jij eens kennis neemt van de hierboven vermelde documentaire over Monsanto. 

Overigens hoef je me niet “door te hebben”. Ik werk niet met verborgen boodschappen. En wat de muziek betreft: ik ben het helemaal met je eens dat de toon de muziek maakt, maar soms moet die toon scherp zijn. Dat mis ik nogal eens in de Raalter politiek.

Arjan Pakkert

2017-03-21 14:46:34

Mooie stemmingmakerij tegen de landbouw als zo vaak. Een aanzienlijk deel, ca 1/3,  van de glyfosaathoudende middelen worden verkocht voor particulier gebruik. Die particulieren hoeven daarvoor geen cusussen te volgen zoals beroepsmatige gebruikers dat wel moeten. Resultaat is dat de hoogste concentraties glyfosaat in het oppervlakte water niet in het agrarisch gebied worden gemeten, maar juist in de grachten van Amsterdam en in iets mindere mate de grachten van Utrecht. M.a.w. als je iets aan het milieu wil doen, stop dan eerst eens met de verkoop aan particulieren, de profesionals doen het kennelijk zo slecht nog niet.

Frans

2017-03-21 15:31:52

Water is ook heel gevaarlijk, jaarlijks sterven er duizenden door dit verderfelijk goedje. Kom hier tegen in actie teken de petitie "H2O NO". 

Dick Mars

2017-03-21 16:54:12

Beste Hans de Kort,

Ik ben het een beetje zat dat je mijn reacties vaak afdoet als "weinig inhoudelijk"  Bij jou ben je het ermee eens, en anders is het inhoudelijk weinig zeggend.  Discussieren met jou is overigens een zeer moeizaam proces, jij weigert gewoon aan te nemen dat een ander ook wel gelijk kan hebben.

En in dit geval is alleen jouw veel besproken documantaire van Zembla over Monsanto maatgevend, terwijl er ook heel veel anders getinte feiten ( ook weergegeven in documantaires ) zijn. Kijk maar naar de reacties van o.a. Arjan Pakkert en Frans.

En dan nog even over die muzikale toon van jou: het ging mij erom dat je bij het aanslaan van een iets betere toon ook meer mensen bereikt die naar je luisteren willen.

Bij een concert met een niet goed gestemde piano lopen de mensen eerder weg, en dan luisteren ze niet meer naar de - misschien wel heel knappe-  pianist.

lampi

2017-03-21 18:51:10

het zoveelste wonder dat ik ubehaupt nog leef.

de afgelopen 35 jaar heb ik vele (te)goed werkende middelen verboden zien worden meest onder het mom van gevaarlijk voor de volksgezondheid (vul de gebruikte enge ziektes zelf maar in).

vele daarvan heb ik mee gewerkt zonder enige bescherming i.p.v. zoals je nu vaak ziet dat ze er als maanlanders bijlopen.

dus ja als je die verhalen mag geloven had ik en velen met mij al ver voor hun 50ste verjaardag dood moeten zijn.

milieutechnisch gezien ja is er wat voor te zeggen.

alle planten gaan dood, het werkt niet selectief. met verstand gebruiken is dus noodzaak. juist daar zit het probleem.

kijk naar de antibiotica, dat werd/word ook zonder noodzaak toegediend. nu komen de gevolgen daarvan in de vorm van resistentie.

het is en blijft belangrijk goed na te denken of het nodig is of niet.

een selectiever altenatief met roundup als noodrem lijkt me geen slecht idee. maarja dat werkt niet met een totaal verbod.

 

Hans de Kort

2017-03-22 11:05:24

Beste Dick,

Blijkbaar heb je het niet goed gelezen. “De wereld volgens Monsanto” is helemaal geen documentaire van Zembla. Blijkbaar heb je die documentaire dus ook niet gezien. Een documentaire overigens waartegen Monsanto juridisch niets had in te brengen. En je weet, of kunt weten, dat Monsanto bij de minste of geringste kritiek een leger van advocaten afstuurt op de criticaster(s).

Nog even iets over de toon van de muziek. Aanvankelijk heb ik op allerlei vriendelijke manieren - op de juiste toon dus - getracht de Gemeente Raalte met redelijke argumenten te bewegen fout beleid te herzien. Ik heb het dan over wat indertijd begon met de Drostenkampaffaire. Daarmee heb ik geen enkele zode aan welke dijk dan ook kunnen zetten. Ik heb het beleid pas kunnen veranderen toen ik begon het “hard” te spelen. Dat wil zeggen: ik heb het moeten afdwingen via allerlei juridische procedures en opiniestukken en berichten in de media. Dit geldt ook voor de vele gevallen waarin ik andere burgers (pro deo, wel te verstaan) heb geholpen. Burgers die minder weerbaar waren dan ik.

Dus kom uitgerekend bij mij niet telkens weer met die flauwe kul over de juiste toon.

Tot slot.

Ga eerst maar eens de hierboven meerdere malen vermelde documentaire bekijken en kom daarna weer terug. Wellicht dat je dan iets inhoudelijks weet te vermelden.

Hendrik

2017-03-22 12:08:32

UItlaatgassen zijn ook heel slecht voor de gezondheid, ik ben al bezig om een brief naar burgemeester Dadema te sturen om het gebruik van auto's op gemeentelijke wegen te verbieden.

Dick Mars

2017-03-22 12:20:20

Beste Hans,

In je eerdere inzendingen had je het wel degelijk over de Zembla documantaire, en die heb ik wel degelijk ( terug)gezien.

En - nogmaals- mijn reactie was inderdaad niet heel inhoudelijk over het probleem "gif", maar over jouw toon.  Daar kun je kennelijhk niet goed tegen, want anders kan ik dit soort reactie van jou niet verklaren.

En kennelijk geldt dat voor meerdere personen, ook voor bveel politici.

Tenslotte , jouw verhaal over "aanvankelijk heb ik geprobeerd ,  ens" en het verhaal over jouw niet politiek actief willen zijn zal ongetwijfeld waar zijn, maar begint ook wel op een grijsgedraaide LP te lijken. Er komt echt wel nieuwe muziek uit tegenwoordig.   En dat geldt ook voor politici.

Maartje Lof

2017-03-22 12:39:32

Goed initiatief Hans, de onkruidbestrijding door de gemeente gebeurt al roundup-vrij. Mijns inziens belangrijk signaal en goed voorbeeld voor alle burgers die dit goedje nog gebruiken!

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Uit