Grondaankoop in Heeten blijft discussiepunt

Raadslid wil onderzoek naar integriteit gemeente Raalte

Een onafhankelijk integriteitsdeskundige moet onderzoek gaan doen naar de aankoop van gronden in Heeten door de gemeente Raalte in 2008. Dat stelt raadslid Egbert de Daas van Lokaal Alternatief.

Den Daas kreeg onlangs antwoord op zijn vragen over de aankoop van de grond Veldegge in Heeten. Daarbij werkte de gemeente mee aan een constructie waardoor de voormalig eigenaar een belastingvoordeel van 84.000 euro wilde realiseren. Het Gerechtshof stak hier uiteindelijk een stokje voor.

'Niet normaal'
In de antwoorden op de vragen van Den Daas noemt de gemeente de gang van zaken 'gebruikelijk'. Een antwoord waar het raadslid zich absoluut niet in kan vinden. "Ik vind het niet normaal dat de gemeente Raalte bewust heeft meegewerkt aan belastingfraude en daarmee iemand in staat werd gesteld de belastingdienst - dus ons allemaal - voor een bedrag van 84.000 euro te benadelen."

Den Daas voelt zich gesterkt door de reactie van de klokkenluider op de brief van de gemeente, zie bijlage. "Hij laat geen spaan heel van uw argumentatie", schrijft hij naar de gemeente.

Vertrouwen in democratie
Het raadslid van Lokaal Alternatief stelt dat de gang van zaken de integriteit van de overheid aantast. "De inwoners van Raalte mogen van de gemeente verwachten dat politici, bestuurders, ambtenaren en medewerkers integer zijn. Dat wil zeggen dat ze eerlijk en betrouwbaar zijn. Anders verliest men het vertrouwen in democratie en de overheid en daarmee vervalt de legitimiteit ervan."

Onderzoek
Om helderheid te krijgen over de integriteitsvraag is het volgens Den Daas wenselijk dit door een onafhankelijk deskundige te laten onderzoeken. "Ik heb contact gehad met emeritus hoogleraar integriteit dhr. Hans van den Heuvel. Hij is bereid zich over deze kwestie te buigen. Hiervoor is een opdracht van de burgemeester, hoeder van de bestuurlijke integriteit binnen de gemeente, nodig."

Het verzoek die opdracht te verstrekken is dan ook bij burgemeester Dadema neergelegd.

|Doorsturen

Hans de Kort

2017-03-20 10:41:09

Het is lovenswaardig dat er tenminste nog één raadslid is dat zich over de dubieuze houding van de Gemeente Raalte uitlaat en zich niet laat afschepen met suggestie dat, als een gemeentebestuur maar lang genoeg medewerking verleent aan belastingfraude en dit gedrag vervolgens betitelt als gebruikelijk, daarmee een legitimatie is ontstaan voor dit bedrog. Analoog aan het gewoonterecht. Hoe moreel ziek is ons gemeentebestuur eigenlijk?

Volledig terecht stelt de heer Den Daas hier de integriteitvraag. De rest van de gemeenteraad zal zich wel weer hullen in oorverdovend zwijgen.

Leo L.

2017-03-20 11:18:02

Vraagt dhr. Den Daas zich wel af wel wat die opdracht de gemeentelijke belastingbetaler gaat kosten? Hij wil de burgermeester de opdracht laten geven. Dus de gemeente moet betalen. Als hij dat onderzoek zo belangrijk vindt moet hij zelf of zijn partij de opdracht geven. Ik vraag me trouwens af wat hij, negen jaar later, nog wil bereiken met dit gepuzel. Een belastingbetaler is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn aangifte. Ik persoonlijk vindt het onderzoek rond de grondaankopen betreffende industrieterrein De Zegge veel belangrijker. En dat gaat de Raalter belastingbetaler al handenvol geld kosten. Het is trouwens ijzingwekkend stil in de pers rond dit vraagstuk. Wanneer horen we de uitslag?

jan

2017-03-20 14:43:33

16 maart meldt de gemeente: de aankoop van gronden voor woningbouw in Heeten, in 2008, is geheel volgens de wettelijke procedures verlopen. Een waarheid als een koe! 

In de bijlage van bovenliggend verhaal wordt onomwonden en zeer goed gemotiveerd beschreven dat de gemeente inhoudelijk de waarheid had verdoezeld in belangrijke documenten. Documenten welke als onderlegger van vele belangrijke beslissingen dient.

Feiten zijn door de gemeente in strijd met de waarheid gepresenteerd. Er wordt zelfs gesproken van gemeentelijke opzet.

De bijlage is inhoudelijk sterk onderbouwd, is geloofwaardig. Het gemeentelijk antwoord is zoals zo vaak ontwijkend.    

Leo L.

2017-03-20 17:16:37

Er zijn in Nederland bijna 400 gemeenten, die op vele manieren, grond kopen. Het lijkt mij sterk dat Raalte de enige is die deze constructie toepast. De gemeente heeft de pech dat een gemeenteraadslid als dhr. Den Daas vele jaren achterom kijkt i.p.v vooruit. Kijkt dhr. Den Daas ook naar b.v. de zorg bij ouderen? Een groot gedeelte van het beleid hiervan ligt bij de gemeenten. Gaat alles goed? Dat is tenminste vooruit kijken.

jan

2017-03-20 17:23:35

@Leo L.

Het gewenste onderzoek van de heer den Daas zal vele malen minder kosten. Dan de kosten gemaakt door de blunders genomen door ons geliefde college. De laatste blunder ligt letterlijk al op straat. Kijk naar de kruising Mettingen laan bij het spoor. Iets van ruim 150.000,- is dit een zinvolle besteding van gemeenschapsgeld?

Marjan Potze

2017-03-20 20:52:28

Net als @Leo L. ben ook ik erg benieuwd hoever de voorbereidingscommissie inmiddels is met het voorbereiden van het op 25 april 2016 toegezegde onderzoek naar de grondaankopen en andere zaken betreffende Zegge VII. We zijn inmiddels bijna een jaar verder maar het blijft oorverdovend stil. Of heb ik misschien iets gemist?

Hn

2017-03-20 22:50:07

Een uitspraak van de rechter is blijkbaar niet wenselijk. Den Daas en de Kort willen een rechter met een in hun ogen wenselijk antwoord?

Een raadslid onwaardig. Volgend jaar verkiezingen, ben benieuwd of de Kort den Daas als raadslid gezelschap wil houden,

.

Hn

2017-03-20 22:56:39

Ben ook erg benieuwd of de klokkenluider ook de klok zou luiden als hij nog in functie was en waarom alleen den Daas wrd "getipt" 

De klokkenluider had ook een brief kunnen sturen aan de hele raad. Was wel net zo sportief geweest. Wat is de relatiie klokkenluider / den Daas.

Waarom zou een emeritus geld moeten hebben om iets aan te tonen, hij heeft tijd zat.

Optie: no cure no pay.

Is gemeente fout, betaald de gemmente, is de gemeente niet fout, dan betalen de emetitus, de klokkenluider, den Daas en de Kort samen.

Dick Mars

2017-03-21 10:25:14

Beste meneer den Daas,

een paar gezegden en spreekwoorden die op uw handelen wellicht van toepassing zijn:

- hij die zonder zonde is werpe de eerste steen

- politiek gewin, verder niet

- uw klokkenluider heeft inderdaad de klok horen luiden, maar

- ken uw rechten, maar ook uw plichten

- leg niet op alle slakken zout

- waar rook lijkt te zijn is niet altijd vuur ( die heb ik zelf bedacht, voordat er daarover gezeik komt )

- van een mug een olifant maken

- bah...

Ook inhoudelijk is er wel wat aan te merken op de "juridische reactie" van uw klokkenluider; ik maak eruit op dat het zeker geen belastinginspecteur is of fiscaal jurist. Misschien een intergriteitspurist, maar geen persoon met praktische ervaring in dit soort zaken.

Ik weet nog niet op welke partij ik de volgende gemeenteraadsverkiezingen ga stemmen, maar in ieder geval op de partij waarvoor de heer Den Daas op de lijst staat.  ( en zoals we nog weten kan dat heel verschillend zijn )

Leo L.

2017-03-21 10:28:52

@Hn. Helemaal mee eens.

Dick Mars

2017-03-21 10:29:02

Correctie: in de laatste zin ontbreekt natuurlijk het woordje "niet", en dat met hoofdletters..

Egbert den Daas

2017-03-21 10:29:11

Het is niet mijn bedoeling dat het een uitgebreid onderzoek wordt. Wat mij betreft wordt het een bronnenonderzoek ( b.v. Uitspraak Gerechtshof, Brief Lokaal  Alternatief, antwoord van het college hierop, Juridische reactie klokkenluider op brief college etc.).  
Deze bronnen zijn digitaal aan te leveren.
 Ik heb enige ervaring met bronnen onderzoek en ik schat in dat je met 10 uur een heel eind komt. De onderzoeker vraagt 70 euro per uur inclusief b.t.w.

Hn

2017-03-21 11:41:26

Ach, meneer den Daas, wat een zwaktebod!
Bronnenonderzoek, what's in a name. En waarom zou nota bene een brief van Lokaal Alternatief (lees: de Daas) onderdeel moeten uitmaken van een onderzoek. 
Ik ben veel meer benieuwd waarom de zgn klokkenluider juist alleen jou informeert? Welk belang speelt hierbij een rol? 
Alles is al onderzocht, vandaar de uitspraak van de rechter. Wil je Peter R. de Vries spelen? 
Prima, maar niet op kosten van de inwoners. Trek je conclusies en stop hier mee. 
Als je enige ervaring hebt met bronnenonderzoek: wat is die meer waard dan de rechter? Of wil je alleen een wenselijk antwoord, zoals ook Hans de K steeds wil. Twee handen op één buik, beiden twijfelen aan de rechterlijke macht. Als je een kerel bent en twijfelt aan de rechterlijke macht, dan ga je in beroep via de rechter, want zo werkt dat in ons democratisch land.
Misschien de naam Lokaal Alternatief wijzigen in Gerechterlijk Alternatief?

Silke Bakker

2017-03-21 21:08:30

Meneer den Daas is er altijd op uit op de voorgrond te treden en als hij dat niet op een normale politieke manier kan gaat hij moddergooien.
Wat is er nu helemaal gebeurd. De gemeente Raalte heeft een stuk grond met daarop een boerderij gekocht voor een vast bedrag. Door de helaas gecompliceerde belastingwetgeving had de verkoper er belang bij om de prijs van de opstallen zo hoog en die van de grond zo laag mogelijk te houden. Voor de Belastingdienst is dat net andersom. Verder was, zeker in de tijd dat dit speelde, de waarde van onroerend goed zeer arbitrair. Om dit soort zaken op te lossen doen wij belastingaangifte op de manier die ons juist lijkt. Als de inspecteur het daarmee niet eens is geeft deze zijn beslissing waartegen men desgewenst voor de rechtbank in beroep kan gaan. Niets meer of minder is in dit geval gebeurd. Voor de zekerheid is de gemeente ook nog zo slim geweest de verkoper een verklaring te laten ondertekenen dat zij niet aansprakelijk is voor eventuele andere uitleg door de Belastingdienst, waardoor de verkoper anders een schadevergoeding voor gederfde winst had kunnen indienen bij de gemeente. Zeer verstandig beleid, ze heeft geleerd!

Heer den Daas, zieltjes winnen voor uw partijtje graag op normale wijze!

Leo L.

2017-03-22 13:40:46

Door die verklaring is er geen speld tussen te krijgen voor dhr. Den Daas. Hij gaat trouwens ook op de stoel van de controlerende ambtenaren van de provincie Overijssel in Zwolle zitten. Daar zijn tientallen ambtenaren belast met het controleren van het doen en laten van gemeenten. Uit die hoek is ook geen opmerking gekomen. Althans voor zover wij, als leken, dat weten. Want ambtenaren hebben wel de neiging zoiets niet aan de grote klok te hangen en het ,,intern" te houden.

Hn

2017-03-22 14:19:23

@Leo L.
Behalve die (ex)ambtenaar die als klokkenluider een wel heel vaag iets aan de grote klok probeert hangt. Hij doet dat stiekem aan het Klokkenspel van den Daas. Die vervolgens de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. Den Daas luidt vervolgens de noodklok, echter puur om eigen aandacht. Even een fles leegdrinken: klok klok klok klok....

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Uit