Politieke fracties gestart met gesprekken voor akkoord op hoofdlijnen

Alle fracties in de gemeente Olst-Wijhe zijn vorige week gestart met gesprekken over een raadsbreed akkoord op hoofdlijnen. Onder leiding van formateur Lydia Piets, voormalig raadslid voor Gemeentebelangen Olst-Wijhe,  wordt onderzocht of alle zes fracties afspraken kunnen maken over verschillende onderwerpen die worden vastgelegd in een akkoord. Dit akkoord wordt de komende vier jaar namens alle fracties uitgevoerd door het huidige college.

De partijen hechten veel waarde aan een zorgvuldige voorbereiding van het akkoord. Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de besprekingen zijn afgerond.

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Uit