Opiniemakers: Overheid laat drachtige koeien slachten. Hoe bestaat het.

“Gewoon die embryo’s door de gehaktmolen”, reageerde ene Dolan op een bericht over Henk Aa van Aver Heino die naar de rechter stapt omdat hij niet van plan is drachtige biologische koeien naar de slacht te doen.

Door Harrie Kiekebsoch

Of we die reactie weg wilden halen, kregen we als verzoek binnen. We voelen mee met degene die dat verzoek indiende, maar van de andere kant: die drachtige koeien worden toch ook gewoon door de gehaktmolen gedraaid?

Vier invalshoeken:
1: Toen het melkquotum verdween gingen boeren extra vee houden want er was geen melklimiet meer. Ze vergaten dat er nog steeds wel een mestquotum is, die grens wordt nu fors overschreden. En dus moeten de boeren koeien slachten. Een stuk of 200.000.

Normaal hebben de boeren hun LTO die ze daar voor zou moeten waarschuwen. Maar de LTO lijkt hun achterban eerder gestimuleerd te hebben groter te groeien. Dan ga je zo’n organisatie toch anders bekijken.

Die 200.000, dat is vermoedelijk nog maar het begin, want Nederland had een uitzonderingssituatie in Brussel (derogatie). Onze boeren gaan zo netjes om met mest dat ze meer mogen gebruiken dan andere landen. De kans is groot dat Europa die speciale behandeling stopt (wegens bewezen onkunde) en dan moeten er nog meer koeien naar de slacht.

Hoe je het went of keert: die beesten gaan dus inderdaad naar de gehaktmolen. Ten behoeve van wie vlees eet.

2: Omdat die afslachting in hoog tempo moet én omdat koeien eigenlijk zo veel mogelijk drachtig zijn (anders geven ze geen melk), is de kans 100% dat heel veel van de geslachte koeien drachtig zijn. Misschien de helft wel!

Het is sneu voor de boeren. Maar ze wisten waar ze mee bezig waren. En ze krijgen ook nog eens slachtgeld van de overheid toe, ook nog.

3: Biologische boeren zijn verplicht mee te doen in de slachtpartij. Heel gek, want biologische boeren hebben zich niet bezondigd aan te veel mest produceren. Dat is onderdeel van hun certificaat ‘biologische boer’ zijn.

De bewust overtredende boer sleept daarmee de biologische boer mee de narigheid in. En Henk Aa van Aver Heino pikt dat niet. Terecht.

4: Vlees wordt vlees omdat je er acht tot tien keer de voedingswaarde met plantaardig voedsel in moet stoppen. Als de mens plantaardig eet, heb je dus zo maar ineens tien keer meer voedsel.

|Doorsturen

Willie

2017-04-16 18:51:13

Ik vind dat de biologische boeren ook gewoon gekort moeten worden. Iedereen moet gelijk behandeld worden. Alleen vind ik ook dat degene die heel veel groter is geworden, ook maar meer moet inleveren. Als iedereen na afschaffing van het melkquotum 10 % was gegegroeid, en geen 150 %. Dan waren er nu ook niet teveel koeien geweest. Aangezien je er vanuit kon gaan dat de overheid toch wel een maatregel ging nemen om het mestoverschot tegen te gaan.

Henk

2017-04-18 14:57:56

Ook onze boeren denken (dachten) -net als onze politieke helden in Den Haag-  korte termijn (lees eigen termijn). Echter dat pakt nu dus verkeerd uit. Wel een punt: het gaat hier om de melk industrie, niet om de vlees industrie. Afgezien dan dat als een koe geen melk meer geeft deze ook op het bord komt.  

Jan

2017-04-18 23:57:48

Wat als die Biologische boer van 50 naar 100 koeien is gegaan? Ondanks dat die boer in principe zijn mest zelf kwijt kan omdat voldoende grond heeft tov aantal dieren (anders is het niet biologisch) is de totale veestapel wel met 50 stuks gegroeid. Waarom zijn die mestrechten niet gekoppeld aan grond? 

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit