Opinie / Poll: Liever windmolens op De Zegge dan grote zonneparken in het buitengebied

Het is een verhipt lastig onderwerp. Het enige waar we, op wellicht een enkeling na, het wel over eens zijn is dát we met zijn allen flink aan de bak moeten. Ik heb het dan over de klimaat- en duurzaamheiddiscussie. Deze is complex en kent vele dilemma’s.

Als je het energievraagstuk benadert vanuit de klimaatdoelstellingen maakt het feitelijk niet uit of je aan de kant staat van wetenschappers of aan de kant van klimaatsceptici. Kijk naar de wereldwijde weersveranderingen en dan kun je sowieso niet volstaan met achteroverleunen met een houding van ‘na mij de zondvloed’.

Je kunt het ook benaderen van de –wereldwijd- steeds toenemende behoefte aan energie.

Economieën bloeien als nooit te voren. Dat gaat gepaard met groeiende behoefte aan energie ongeacht waar die vandaan komt, maar zeg nou zelf: gelooft u dat kolen en olie de brandstoffen van de toekomst zijn?

Als je het hebt over  olie, kolen en gas, dan hebben we een volgend punt te pakken: de mate van afhankelijkheid van de energieleverende landen. De 50-plussers onder ons kennen nog de oliecrisis met autoloze zondagen. In die tijd werd pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk we zijn van oliesjeiks. En daar kunnen we inmiddels ook Rusland/Poetin en VS/Trump aan toevoegen. Regelmatig zien we dat internationaal de spanningen snel hoog kunnen oplopen, zoals op dit moment de kwestie rond journalist Jamal Khashoggi die op de Saoedische ambassade werd gemarteld en gedood. Wat zal volgende week de lont in het kruitvat zijn?

Qua technologie kampen we met de naweeën van Tsjernobyl en Fukushima, waar de gevaren van kerncentrales pijnlijk werden blootgelegd, waardoor deze voor velen onbespreekbaar zijn geworden. Bovendien ben je met kerncentrales niet in staat snel te reageren op snelle veranderingen in vraag en aanbod: in dat opzicht zijn ze zelf trager dan kolencentrales.

Ik zei het al: de hele klimaat- en energiediscussie is complex, met als enige zekerheid: we moeten de bak. Wat dat voor ons betekent?

Op wereldschaal is afgesproken (klimaatakkoord van Parijs) dat de temperatuur op aarde nog met maximaal 2 graden mag stijgen, maar dat wij alles eraan moeten doen om dit op 1,5 graden te houden. Europa heeft dat specifieker gemaakt met de afspraak dat in 2030 minimaal 27% van de energie duurzaam opgewekt moet worden en dat het verbruik van energie met 30% omlaag moet. Nog een stapje dichterbij: Nederland wil als tussenstap in 2023 16% van de energie duurzaam opwekken. Overijssel doet er een schepje bovenop met het streven om in 2023 20% duurzaam op te wekken en 6% te willen besparen. Volgt u het nog?

De cijfers voor Raalte: In 2012 gebruikten we met zijn allen 4,1 petaJoule energie (Dat is 1139 miljoen (!) kWh.). Willen we dat allemaal zelf opwekken dan is er dus werk aan de winkel. Zelfs al we met zijn allen flink gaat besparen. Er gebeurt trouwens al veel. Zonnepanelen op daken worden ook in Raalte heel gewoon. Bedrijven investeren veel in duurzaamheid en in alle dorpen zijn duurzaamheidstichtingen actief. Als het gaat om zonne-energie, dan wekken we in Raalte per huishouden zelfs al meer dan het dubbele op dan het gemiddelde huishouden in Nederland. Maar dan nóg ligt er een stevige uitdaging.

Willen we in Raalte energieneutraal zijn dan moeten we de komende decennia (bovenop wat we al doen) 400 miljoen kWh energie opwekken. Dat staat gelijk aan ruim 160 hectare zonneparken, ruim 30 windmolens, of 9 biomassavergisters. Het klinkt als een mission impossible. Ter vergelijking: het zonnepark in Heeten is ongeveer 3ha groot.

In dat licht is het van belang te weten dat de gemeenteraad van Raalte in 2013 heeft besloten om géén windmolens te willen, met als belangrijkste reden dat deze een grote aanslag op het landschap zou plegen. Ik was het daarmee eens, en ben dat nog steeds. Voor mij is ons buitengebied met coulissenlandschap één van onze kroonjuwelen. Dat moeten we niet op het spel zetten. Nooit.

Maar daarmee hebben wel een nieuw dilemma. Als we windmolens als optie schrappen blijven alleen zonneparken en biovergisters over, waarbij biovergisters (nog) niet rendabel zijn (nog afgezien van andere vormen van overlast). En 160 hectare zonnepark in ons buitengebied? Ik moet er niet aan denken! We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen! Kleine zonneparken ingepakt in groen, zoals in Heeten: oké!

En ja, ik ben uiteraard bereid met open vizier te kijken naar andere redelijke voorstellen, maar niet ten koste van alles. Waar de grens ligt qua omvang? Daar ben ik nog niet goed uit. Overigens vind ik ook dat we vol moeten inzetten op het opheffen van technische, financiële en procedurele belemmeringen om zonnepanelen op daken van boerenschuren neer te leggen. Ook daar valt nog een wereld te winnen.

De logische consequentie van bovenstaande is dat we, zo is mijn pleidooi, moeten terugkomen op het besluit geen windmolens toe te staan. We moeten dat verfijnen tot het besluit om geen windmolens te willen…. in ons mooie buitengebied!

We zullen de weg moeten openen voor enkele windmolens op De Zegge VII, waar momenteel enkele hectares bedrijventerrein braak liggen. Het zou daarbij mooi zijn als eigen inwoners en bedrijven dit in coöperatief verband verder oppakken. Niet omdat we dolgraag windmolens willen hebben (ik ben net als velen van mening dat deze het beste op zee of aan de kust geplaatst kunnen worden), maar omdat we als Raalte niet de luxe hebben om opties uit te sluiten.

Met als extra reden dat we, in het belang van al onze inwoners, ook de plicht hebben te waken over de kwaliteit van het Sallandse landschap, ons buitengebied.

Daarom is mijn stelling:

Ben Nijboer, raadslid BurgerBelangen

 

Legalisering XTC
Vorige week vroegen wij onze lezers of XTC gelegaliseerd moet worden. De Nijmeegse arts Kees Kramers pleitte voor legalisatie. Voorstanders denken dat daarmee de criminaliteit daalt en de hoeveelheid drugsafval vermindert. Onze lezers denken over het algemeen dat het legaliseren van deze drugs niet de oplossing is. 58,3% stemde tegen.

|Doorsturen

lampi

2018-10-23 17:14:38

mooi verhaal.

is er ook nagedacht over het potentieel aan daken op de industrieterreinen? hierbij denk ik dan aan het geschikt maken van de daken van bestaande fabriekshallen en en bij nieuwbouw om de dakconstructie geschikt te hebben voor zonnepanelen? ik denk dat je daarmee al een groot deel van die 160 hectare aan zonneparken te pakken hebt.

en een ander probleem.

zonnepanelen wekken stroom op als je het het minste nodig hebt, op het moment dat je de meeste stroom nodig bent is het donker en doen ze niets.

het teveel aan stroom wat overdag opgewekt word zal dus opgeslagen moeten worden voor de avond en de nacht.

dat laatste geld in zekere zin ook voor windmolens. het waait niet altijd even hard, dus je zult een opslag moeten realiseren om de levering te kunnen garanderen.

Erik Groen

2018-10-23 20:18:20

Zie hier mijn reactie op het stuk van Dick Mars. Ook van toepassing op dit stuk van Ben Nijboer. 

Windmolens zijn NIET de oplossing voor de toekomst.
De overlast van die dingen weegt niet op tegen de opbrengst.

Om heel Nederland van electriciteit te voorzien hebben we ongeveer 25.000 windmolens nodig. Op land en zee staan er momenteel 2000. 1 Windmolen levert dus 0,004% van de electriciteits behoefte. De windmolen propagandisten vertellen bij plaatsing van een windmolen meestal trots dat zo'n windmolen een paar 1000 huishoudens van electriciteit voorzien, maar vertellen er dan maar niet bij dat de 7 miljoen huishoudens in ons land maar 13% van de totale electriciteit verbruiken. Dat doen ze dus wel slim. Bovendien is sinds kort bekend dat het (lage) geluid van die windmolens slecht is voor de Volksgezondheid. Wat mij betreft weegt dus de overlast die een windmolen op land veroorzaakt totaal niet op tegen de opbrengst. Het is vooral symboolpolitiek om je goed te voelen, je wil immers graag wat doen om de het gebruik van fossiele brandstoffen te stoppen.

Waterstof is een schone brandstof. Het is een bijproduct van aardgas winning en voorlopig vrij inefficient om te zetten met electriciteit. Beter is het om de opgewekte electriciteit van zonne energie en zeewindmolens dan maar rechtstreeks te gebruiken. Is uiteindelijk onder de streep beter voor het milieu dan het te gebruiken om waterstof te maken.

Wat dan, want inderdaad de fossiele brandstoffen zullen ooit opraken, al hebben we nog voor een paar eeuwen aan aardgas een relatief schone brandstof? Ik denk dat we dan toch voorlopig moeten denken aan Thorium- of kernreactoren en doorgaan met het plaatsen van zonnepanelen want als je die slim plaatst heeft niemand er last van.

Richard

2018-10-23 23:24:32

Hierbij de definitie van een coulisselandschap (wikipedia). Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat door de beplanting en bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft. De beplantingen bestaan vooral uit houtwallen en heggen. Tijdens een gang door een coulisselandschap ziet men hierachter landschapselementen verdwijnen en even later weer verschijnen.

Ik denk dat het goed mogelijk is om zonnepannelen in te passen in het landschap. Je kunt ze immers achter beplantingen, heggen ed aanleggen en laten verdwijnen.  Maar het is misschien ook goed om gebieden aan te wijzen die zonnepaneelvrij moeten blijven. Persoonlijk denk ik dat een aantal zonnevelden met grote stroken wilde bloemen als klaproos, korenbloem of zonnebloemen leuker zijn dan een gemiddeld maisland dat van oktober tm mei kaal bouwland Is.

Een grote windmolen kun je helaas niet laten verdwijnen in het landschap. Die kun je op tientallen kilometers afstand nog zien, maar dat is erg afhankelijk van waar je staat En of je vrij uitzicht hebt.  In Salland wel donders lastig, maar misschien zijn een paar minder hoge een goede optie. Want ze nemen wel weinig ruimte in en leveren heel veel stroom.

Maria

2018-10-27 19:53:39

Windmolens liever dan grote vlakken natuur bederven door zonnepanelen. Waarom geen grootscheepse actie om ook op daken van burgers zonnepanelen te plaatsen. Gesteund door een flinke subsidie van de gemeente zou dat moeten lukken. Ook op het industrieterrein zijn nog daken genoeg te bedekken! 

Uitgelicht


Columns

Algemeen

Sport

Politiek

Uit