Opinie: Koeien verplicht in de weide

Een meerderheid van de kamer steunde donderdag een voorstel van de Partij voor de Dieren met die strekking. PvdD kamerlid Ester Ouwehand kreeg bijval van onder meer PvdA, D66 en de SP. In een van de commentaren hierover lees je dat Jaco Geurts van het CDA dit slecht nieuws vindt en noemt dit sollen met de landbouw.

Door Jan Overesch

Ik vind het triest dat partijen als het CDA teleurgesteld zijn in het voorstel, een van oorsprong “boeren” partij. We zijn met de manier van voedselproductie veel te ver afgedreven van natuur-inclusieve landbouw. De tendens was/is steeds dat alleen grote bedrijven kunnen overleven. 

Door invloed van Erfbetreders, de agro-industrie, banken en zuivelindustrie is de landbouw afgedwaald naar een industriële, niet grondgebonden manier van landbouw. Eerst bij de kippen en de varkens. Later, ook nu nog steeds, worden de melkveehouders ook gepust om vanuit efficiëntie oogpunt de koeien binnen te houden. 

De zuivelindustrie,  LTO, enz.  gebruiken maar al te graag het plaatje van koeien in de wei. Men weet dus wat de consument vraagt en toch dreigt het de andere kant uit te gaan.

De boer, vooral de melkveehouder, heeft grote invloed op het landschap door zijn manier van produceren. Wat is er nog mooier, dan in harmonie met de natuur voedsel te produceren met koeien in de wei. Een bodem met veel bodemleven en bodemvruchtbaarheid, zodat je met minder mest en het liefst zonder gif toch voldoen voer kunt produceren. Dit zal ook grote positieve gevolgen hebben voor de weide en akkervogels. De consumenten, onze klanten,  vinden het ook fantastisch dat koeien in het weiland lopen. Wat wil je nog meer als boer dan dat de klant vind dat je het goed doet! Dat je niet alleen produceert in harmonie met de natuur, maar ook in harmonie met de consument, People, Profit, Planet. Dat geeft vertrouwen. 

 Door gebrek aan kennis zullen er trainingen moeten komen om een bedrijf met koeien in de wei te managen.  Ook zal dit in het landbouwonderwijs geïntegreerd moeten worden als standaard. Er zal weer scholing moeten komen over bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, milieu en natuur. Ook zullen de organisaties van boeren als LTO en Het Agrarisch Jongerencontact zullen het op een andere boeg moeten gooien. 

Koeien in de weide is een, maar we hebben nog een weg te gaan wat veranderingen in voedselproductie betreft. Denk b.v. aan grondwatervervuiling door mest en gif. 

We hebben de grond te leen van onze kinderen, dus… 

|Doorsturen

henry

2017-02-26 14:39:29

In Nederland moet alles tot achter de komma geregeld worden. Volgende stap is misschien wel dat het verplicht wordt 's nachts je auto binnen te zetten. Bah!

Roland

2017-02-26 16:28:40

Lijkt me beter dat Jan zelf een aantal cursussen volgt voordat hij wat schrijft! Wat een onkruid!

Henk

2017-02-27 15:33:05

Ik kan me er helemaal in vinden Jan, en we moeten ergens beginnen. Het zal een lange weg worden. Ik ben bereid om bijvoorbeeld de helft minder vlees en zuivel te gaan gebruiken, ook nog eens produkten die een mens bijna niet nodig heeft, in ieder geval niet in de hoeveelheden die we nu nuttigen.

Dirk Hart, NVLV

2017-03-01 22:50:59

Jan Overesch stelt zeer terecht dat grondgebonden veeteelt de goede (want natuurlijke) richting is, maar tekent wel aan dat er gebrek aan kennis is over het managen van koeien in de wei. Hij noteert dat het landbouwonderwijs zich daaraan zal moeten aanpassen en registreert een behoefte aan scholing op het gebied van bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit, milieu en natuur. Ook zullen de boerenorganisaties als LTO en Het Agrarisch Jongerencontact hun houding wel wat moeten bijsturen.

Nog heel wat te doen dus, terwijl de koeien al verplicht in de wei lopen. Dat geeft te denken. Wat gaan al die extra koeien eten in de tijd dat de bodemvruchtbaarheid nog niet op orde is? Kunnen ze wel voldoende voer opnemen, ondanks decennialang strooien met chemische middelen? Dat heeft een zware wissel getrokken op de bodemvruchtbaarheid en het humusgehalte is niet zomaar terug op het niveau waarop koeien gezond kunnen blijven in de wei.

Vanuit dat oogpunt bekeken zou het wellicht beter geweest zijn niet eerst de koeien de wei in te sturen, maar eerst een wet aan te nemen die het landbouwonderwijs met de neus in de goede richting zou zetten (het enkele goede docent-initiatief niet te na gesproken). Nu zou het zomaar kunnen gebeuren dat de koeien er niet meer zijn als de baasjes hun kennis over de bodem hebben bijgespijkerd en meer idee hebben gekregen bij het begrip koolstofkringloop.

Wat de nu aangenomen wet gaat betekenen voor het aantal in de nabije toekomst niet meer renderende bedrijven is geen moeilijke vraag. Iets lastiger is het een beleid te bedenken waarbij het aantal jaarlijks stoppende boeren niet nodeloos verder wordt opgeschroefd. De RABO-bank is al succesvol genoeg op dat vlak, terwijl we onze boeren  hard nodig hebben, met name de gezinsbedrijven.

Uitgelicht


Columns

Algemeen

Sport

Politiek

Uit