Hersenstichting zoekt collectanten

Van 29 januari t/m 3 februari wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor deze collecte zijn de regiovertegenwoordigers van de Hersenstichting op zoek naar collectanten in alle delen van Nederland.

Met de collecteopbrengst worden hersenaandoeningen bestreden, de zorg voor patiënten verbeterd en hersenen gezond gehouden. Om dit te bereiken wordt onderzoek gedaan, voorlichting gegeven en worden vernieuwende projecten uitgevoerd. Hier is veel geld voor nodig en daarom vraagt de stichting uw hulp tijdens de collecteweek.

U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen, dat is een kleine moeite voor een groot effect. Helpt u ons mee? Opgeven kan via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, 070-360 4816 of via www.hersenstichting.nl

|Doorsturen

Uw reactie