Gemeente Olst-Wijhe heeft raadsakkoord op hoofdlijnen rond

De gemeenteraadsvergadering in Olst-Wijhe was maandagavond een klein feestje voor politici. Het was een lange en zware avond vergaderen over lastige onderwerpen. Zo kwam o.a. het evaluatierapport over de rioolkwestie aan De Jakke aan bod. De fracties vuurden een groot aantal vragen op de wethouder af. Wethouder Blind kon deze onmogelijk allemaal gedetailleerd en inhoudelijk beantwoorden.


Er werd ook gepraat over het bestemmingsplan voor de Enkweg 56 en 54a. Een inspreker maakte gedetailleerd en geëmotioneerd bezwaar tegen de geplande woningbouw op het industrieterrein. 

In de late uurtjes kwamen de fracties toe aan het vaststellen van het akkoord op hoofdlijnen. Het akkoord, wat door de zes fractievoorzitters werd ondertekend, betekent een andere werkwijze voor politieke partijen en voor wethouders. Het betekent dat zij nu 'geen politieke kleur meer hebben', zoals Schumachen van GB opmerkte. Ook Kamphuis van het CDA maakte de opmerking er klaar voor te zijn, maar wel te moeten wennen. "Vroeger wist je gewoon bij sommige onderwerpen wat de uitkomst zou worden. Nu zullen ook wij oppositie moeten voeren bij sommige onderwerpen. Aan de andere kant krijgen wij er op andere onderwerpen steun bij."

Na een langdurig en intensief formatieproces, onder leiding van Lidia Pieterse (voormalig raadslid van GB in Olst-Wijhe), werd het voorlopige raadsakkoord gepresenteerd op 11 juni. Op 28 juni was er een inspraakronde voor burgers en belanghebbende op drie plekken in de gemeente. Enkele partijen kon toen nog wijzigingen doorvoeren. Het concept raadsakkoord is via SallandCentraal te vinden. De definitieve versie is nog niet op de gemeentelijke website te vinden.

De kwestie De Grienden, specifiek De Jakke, komt in de eerste vergadering na de vakantie weer aan de orde. De wethouder gaat proberen zoveel mogelijk gestelde vragen, die volgens VVD-er Olthof al eerder op papier hadden moeten gesteld, schriftelijk op voorhand aan de partijen te beantwoorden zodat de discussie transparant kan zijn. |Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Uit