ChristenUnie wil herdefiniëring om veranderende detailhandel

De ChristenUnie wil dat er rekening wordt gehouden met veranderende vormen van detailhandel.
Volgens het Overijssels statenlid Arjan Hof gaan handel en detailhandel tegenwoordig hand in hand. Hof: “De provinciale omgevingsverordening voldoet daardoor niet meer aan de actualiteit van de dag. Het kan niet zo zijn dat als je toevallig een kassa in je winkel hebt, beperkt wordt in je expansiemogelijkheden terwijl bijvoorbeeld de internetverkoper of een internetgroothandel alle ruimte krijgt om zich, waar dan ook, te vestigen.”

In de commissievergadering van 17 oktober heeft Hof hier vragen over gesteld aan Gedeputeerde Staten. Aanleiding is het recent uitgekomen rapport over de stand van zaken rondom het Overijssels detailhandel-beleid.

De provincie is van mening dat er regels moeten zijn rondom het vestigen van detailhandel. Hierdoor wordt een goed leefklimaat in o.a. stadskernen gewaarborgd. De CU is het hiermee eens, echter dwingen nieuwe vormen van detailhandel tot een nieuwe kijk op die handel en de daarmee samenhangende regelgeving.

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

Sport

Politiek

Uit