Zondagse Gedachte: Het geitenpad

Ze zag de grote weg waarop iedereen snel voortbewoog. Ze voelde zich langs de kant gezet. Ze kon niet verder mee. Dit was niet de weg die ze wilde en kon gaan. Uitgeblust trok ze zich wat terug van die grote weg. Het was zoeken waar je je voeten neer moest zetten. Over de boomwortels kon ze struikelen, de dorens van de struiken krasten haar benen open. Maar toen ze het eerste stukje gehad had zag ze waar takjes afgebroken waren, waar al iemand voor haar een nieuwe weg had gezocht en gebaand.

Iemand volgen
Het is zwaar en moeilijk om een nieuwe weg in te slaan. We moeten soms, gedwongen door het leven, van de bekende weg af. Het moet anders maar hoe en waar weet je niet. Dat is onzeker en beangstigend. De jongeren die lijden onder stress en druk, de werkenden die proberen met alles mee te doen maar ook zoeken naar rust en evenwicht, de ouderen die ineens stukken vertrouwd leven weg zien vallen, de mensen die patronen herkennen waar ze beslist niet in willen vervallen maar niet weten hoe die aanzuigende werking te weerstaan is. Tot je een mogelijkheid ziet, iemand die je is voorgegaan, die ook de moed had een onbekende richting in te gaan.

Wat leid je
Op de brede weg zoeven de ‘goede voorbeelden’ langs je heen. Het lijken ongrijpbare idealen die je toch probeert bij te halen? De racebaan van het hoofd komt op zeker moment de afslag van het hart tegen. En die leidt naar een weg van zoekers, die allemaal zoekend en twijfelend onderweg gaan, proberen te leren van onzekerheid proberen te leren. Op die weg van zoeken en twijfelen lonkt een vergezicht, waar de zin van het leven op uitbarsten staat waar de weg door het verlangen naar vrede en geluk steeds duidelijker wordt.

Verschijning
Soms heb je in je leven een visioen van hoe het zou moeten gaan. Lerend van het leven en aansprekende voorbeelden. Jezus is zo’n voorbeeld. Hij ging ook niet over gebaande wegen, ook hij stootte zich aan de stenen op zijn weg, hij struikelde vanwege die zware tak die op zijn rug rustte, hij verwondde zich aan de doornen en toch bleef hij zijn weg gaan. Daarin was hij een voorbeeld, een vergezicht voor de leerlingen die hem achterna gingen. Wij mogen mee op die ontdekkingstocht gaan.

Godelieve Pieper
Geestelijk verzorger
De Hartkamp

|Doorsturen

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

Sport

Politiek

Uit