Reddingsbrigade verwacht komende jaren groter risico op verdrinking

De Reddingsbrigade Nederland verwacht voor de aankomende jaren een groter risico op verdrinking. Met name de komst van meer nieuwkomers in Nederland zorgt ervoor dat het aantal verdrinkingen vermoedelijk niet gaat dalen.

In 2017 verdronken 86 inwoners van Nederland, net zoveel als het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Reddingsbrigade Nederland is blij om het feit dat het aantal inwoners dat verdrinkt niet verder is opgelopen, maar verwacht dat het risico op verdrinking de aankomende jaren niet kleiner wordt en dat de kans op verdrinking groter blijft onder mannen en onder 'nieuwkomers'.

Het CBS komt op basis van de laatste cijfers over verdrinking tot drie hoofdconstateringen. Allereerst dat er vooral veel minder jonge kinderen verdrinken. De laatste tien jaar verdronken jaarlijks gemiddeld negen kinderen, het merendeel jongens. Daarnaast: de meeste verdrinkingen komen voor onder kinderen met een niet-westerse achtergrond. Afgezet tegen de bevolking verdronken drie keer zoveel mensen met een niet-westerse achtergrond als mensen met een Nederlandse achtergrond. Tenslotte constateert het CBS dat de meeste buitenlandse bezoekers die verdrinken, afkomstig zijn uit Duitsland en Polen.

Verwachting
Het is de verwachting van Reddingsbrigade Nederland dat het risico op verdrinking voorlopig niet kleiner wordt. Dat heeft een aantal redenen. De waterkant wordt steeds meer een 'pretpark', wat badgasten en evenementenbezoekers aantrekt. Daarnaast blijven er nieuwkomers komen, wordt onze motorische vaardigheid in het algemeen minder en is het met ons bewustzijn van de risico’s van open water in het algemeen slecht gesteld.

Reddingsbrigade Nederland stelt vast dat er ook buiten (bijna-)verdrinkingen om veel hulp van lifeguards nodig is op en langs het water. Bijvoorbeeld voor EHBO, omdat een kind vermist wordt en bij vragen over zwemveiligheid. De brigades hebben het daar druk mee. Ze hebben bovendien de handen vol aan zwemles geven, lifeguards opleiden, toezicht bij evenementen en voorlichting bieden op scholen over de risico's van zwemmen in open water.

Bij dat laatste gaat het onder meer om uitleg over het gevaar van muien en wat te doen als je zelf of ander in de problemen komt. Reddingsbrigade Nederland blijft daarom investeren in zwemlessen, reddingszwemmen, de kwaliteit van toezicht en meer bewustwording onder burgers van de risico’s van water.

|Doorsturen

Uw reactie