Peter Moorman: Windenergie

Ik kijk met enige afgunst naar onze buurgemeente Olst-Wijhe. Daar wil men daadwerkelijk aan de slag met windenergie. Tijdens een informatiebijeenkomst vorige maand gaf wethouder Marcel Blind het startschot voor een zoektocht op welke plekken windturbines en zonnevelden geplaatst kunnen worden. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de inwoners profiteren van de opbrengst. 

Financiële deelname van de inwoners is een vereiste, aldus de wethouder. Uit projecten elders in het land blijkt dat het mee kunnen profiteren van de wind (of zon) opbrengsten, het draagvlak voor de plaatsing van windturbines enorm vergroot.

Waarom dan windenergie vraagt u zich af, het kan toch ook wel met zonne-energie. Voor de duidelijkheid: voor de electriciteitsopbrengst van 1 windturbine heb je 60.000 zonnepanelen nodig. Ter vergelijk, het nog te bouwen zonnepark in Heeten heeft 7.200 zonnepanelen. Voor de opbrengst van één molen moet je dus ruim acht zonneparken a la Heeten bouwen. Dat zijn er nogal wat en dat neemt ook heel veel ruimte in beslag. Hiermee zeg ik niet dat je maar van zonne-energie moet afzien. Integendeel, beiden zijn hard nodig om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Wat is dan de situatie in de gemeente Raalte. Volgens het huidige bestemmingsplan mag je in Raalte geen molens bouwen die hoger zijn dan 25 meter. Dat is natuurlijk een lachertje. Zulke kleine molentjes leveren bijna niets op.

Is er dan geen alternatief. Ja die is er gelukkig wel. Het werd me gisteravond tijdens de raadspleinsessie aangereikt door wethouder Wout Wagenmans. De beleidsnota “Erven in beweging” stond op de agenda. Aanleiding: in het buitengebied van Raalte komt tot 2030 ruim 300.000 m2 agrarische bebouwing vrij. Daar moeten we wat mee. In deze helder geschreven nota zijn verruimde mogelijkheden opgenomen om leegstand tegen te gaan. Lees het eens. Ik kan de nota van harte aanbevelen: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=raalte&id=100038292 

Deze met veel lof ontvangen beleidsnota, geeft ruimte voor experimenten en dus ook voor de komst van windturbines. Met het slopen van leegstaande gebouwen komt er ruimte vrij voor bijvoorbeeld een (kleinschalig) zonnepark, maar ook voor het plaatsen van een windturbine. Als je dit opzet als een verdienmodel samen met je omgeving, vergroot dat het draagvlak en kun je met een aantal boeren zelfvoorzienend worden in een boerenenergie coöperatie. De geschiedenis herhaalt zich.

En je hoeft niet bang te zijn voor voldoende windopbrengst. Er is Roalter wind genoeg!

|Doorsturen

Erik Groen

2017-12-06 20:50:39

Om windmolens in perspectief te zien
7 miljoen huishoudens gebruiken 13% van alle stroom
Nederland heeft ruim 18.000 windmolens nodig om in alle stroom te voorzien
Het grootste windmolen park op zee telt 150 windmolens

Zet dit eens in verhouding met de overlast die 1 windmolen al oplevert in geluid en slagschaduw.

een verontruste inwoner

2017-12-06 22:16:58

Windmolens, slecht idee. Lees maar eens hoe dat in Emmen gaat.

Allen op zee rendabel met hoogtes van 200m!

Bas

2017-12-08 16:03:56

Voor alle geinteresseerden,

hieronder een aantal links waarin onderzoek wordt gedaan naar de efficientie van windmolens. Ik snap dat het voor omwonende niet prettig is om zo’n ding in de achter tuin te hebben, maar dat windmolens een slecht idee zijn ligt niet aan de windmolen maar aan hoe de ‘eigenaar’ er mee om gaat .

http://www.energieoverheid.nl/2015/04/13/hoeveel-energie-verbruikt-een-windturbine/

https://www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-of-the-future/energy-and-efficiency/sustainable-power-generation-eco-balance-wind-parks.html 

https://decorrespondent.nl/4256/factcheck-windmolens-kosten-meer-energie-dan-ze-opleveren-en-helpen-het-klimaat-niet/470456652512-9b612b13 

Erik Groen

2017-12-08 21:34:29

Een windmolen levert inmiddels wel netto energie, maar het is een hele kleine druppel op een hele grote gloeiende plaat.

Is het dan wel al die overlast waard ?

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

Sport

Politiek

Uit