'Het zou beter zijn als het College hun burgers daadwerkelijk serieus neemt'

Hans de Kort: Belazeren

De gemeente Raalte heeft al jaren een zeer doeltreffende afdeling communicatie. Niet lang geleden is daarvoor zelfs ook nog eens een Grote Verleider (dit is geen hersenspinsel van mij, maar de naam die het college zelf op deze ambtenaar heeft geplakt) in dienst getreden “om Raalte communicatief sterker te maken”. Hiermee bedoelen b&w en de hen steunende coalitiepartijen CDA en GemeenteBelangen, een persoon die burgers wijs kan maken dat ze serieus worden genomen.

Burgemeester Dadema wil dit nog eens versterken met het inschakelen van personen die over de Raalter politiek allerlei leuke vlogs (video’tjes op youtube) willen verspreiden.

Een van de producten van de afdeling communicatie is het samenstellen van allerlei (klankbord)groepen, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties enzovoort, voor zelfs de simpelste kwesties.

Is dit een goede ontwikkeling? Ik denk het niet. Beter zou zijn als b&w hun burgers daadwérkelijk serieus zouden nemen, in plaats van hen dat via allerlei reclametechnieken wijs te maken.

Een typisch voorbeeld van hoe het niet moet, is de reactie van b&w op een verzoek dat zo’n zeven jaar geleden namens kwetsbare personen is ingediend voor het aanbrengen van een zebrapad in de Schapenstraat nabij de Aldi. B&w hadden daar totaal geen zin in en gebruikten hiervoor vervolgens de meest absurde argumenten. Je gelooft het niet, vandaar dat ik ze hier maar even kort samenvat: 1) In een 30km-zone worden principieel geen zebrapaden aangelegd. 2) Zo’n zebrapad zorgt in de praktijk vaak voor schijnveiligheid. 3) Een voetgangersoversteekplaats wordt ten onrechte per definitie als verkeersveilig beschouwd. 4) Sommige automobilisten verlenen toch geen voorrang. 5) Gezien de schijnveiligheid ervan zijn we van plan enkele van de reeds aanwezige zebrapaden binnen de 30km-zone te verwijderen. 6) Het (tweede hdk) zebrapad in de Kruisstraat hebben we er, ondanks dat dit niet wenselijk is, weer opnieuw ingelegd omdat weghalen op veel weerstand zou stuiten.

U raadt het al: het gevraagde zebrapad kwam er niet en ook werd er geen enkel zebrapad verwijderd.

Conclusie: meer dan 6 jaren lang zijn de mensen in de steek gelaten op grond van onzinnige argumenten. Waarschijnlijk hebben b&w eerst de Basisregistratie Personen geraadpleegd en pas nadat ze hadden vastgesteld dat de verzoeker de respectabele leeftijd van 87 jaar had bereikt, besloten dat ze hem risicoloos een grote vracht apen op de mouw zouden kunnen spelden. Een 87-jarige hoef je immers niet meer serieus te nemen.

Recentelijk vroegen ook inwoners van Heino aan b&w een zebrapad aan te leggen, nabij de Nicolaaskerk. U raadt het alweer: afgewezen.
Deze maand heeft raadslid Egbert den Daas (Lokaal Alternatief) zich in de strijd geworpen. Hij vindt het, volkomen terecht, “te gek voor woorden” dat het verzoek niet is ingewilligd.

En wat is de reactie van b&w? Voor dit simpele besluit komt er nu een “nog op te richten klankbordgroep” en alsof dat nog niet genoeg is gaan ze ook nog eens in gesprek met het bestuur van de Kloostermanshoek. Hoe ingewikkeld willen ze het nóg maken. In plaats van met de verzoekers even om tafel te gaan zitten om de meest geschikte plek voor het zebrapad te bespreken, wordt voor deze simpele maatregel een enorme bestuurlijke kerstboom opgetuigd. Het waaróm hiervan is overduidelijk. B&w zitten in hun maag met het op grond van idiote argumenten afwijzen van het zebrapad nabij de Aldi in Raalte en dan kun je nu niet een gelijksoortig redelijk verzoek uit Heino zomaar inwilligen. Of wel? Natuurlijk kan dat, maar dan moet je wel de moed hebben om toe te geven dat je zes jaar geleden de boel belazerd hebt. Maar dat is wel het laatste waartoe ons college bereid is.

Vanzelfsprekend kunnen b&w een verzoek ook afwijzen, maar dan moet dat wel gebeuren op grond van deugdelijke argumenten en niet door het versturen van brieven met allerlei flauwe kul.

Hoe jammer toch.

En de raadsleden, zult u zeggen? Welnu, ik heb die flutbrief indertijd aan de gemeenteraad voorgelegd, als schrijnend voorbeeld. Het antwoord? Ze hebben de kwestie slechts voor kennisgeving aangenomen. Met andere woorden: het kon hen allemaal geen barst schelen.
Ik heb dit opiniestuk geschreven omdat het een kenmerkend voorbeeld betreft van hoe b&w van Raalte en een raadsmeerderheid, vaak met hun burgers omspringen.

Denk er eens over na als u 21 maart naar de stembus gaat.

Hans de Kort
Raalte

|Doorsturen

Marco Overmeen

2018-03-11 10:53:19

verkeerskunde is een vak. Ik ben van mening dat dhr de kort wel erg makkelijk en gemakzuchtig over de verkeerskundige keuze vd gemeente spreekt. zonder de situatie ter plaatse te kennen zou ik allen willen adviseren onderstaande informatie eens te gaan lezen.

http://www.verkeerskunde.nl/Uploads/2011/11/Bijdrage25.pdf

Erik Groen

2018-03-11 20:31:22

Hans,

Je hebt helemaal gelijk en nu met de verkiezingen in aantocht is er plotseling veel mogelijk. Volgens mij hebben al die praatgroepjes en onderzoeken overigens al meer gekost dan het neerleggen van een zebrapad.

Dat je gelijk hebt, maar niet krijgt komt vrees ik door de reputatie die je bij de gemeente de afgelopen jaren hebt opgebouwd. Je begint gewoon met een achterstand.
"Daar heb je hem weer" of "Wat een gezeur hoe raken we hem zsm weer kwijt" zijn mogelijk redenen waarom je amper serieus antwoord krijgt. Niet netjes, maar wel begrijpelijk, het zijn net mensen daar in de gemeenteraad en het college.
Wat je er nu nog aan kan doen, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. 
Wens je oprecht succes.

Hendrik

2018-03-11 22:38:38

De pad verwijt de zebra dat hij gestreept is.

Ellie

2018-04-23 19:14:24

Hans is wel "kortzichtig" geworden in de loop der jaren.

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit

Digikrant


Volg ons op Facebook


Volg ons op Twitter
Salland Centraal wordt gehost door:
EG COMPUTER SPECIALISTEN

Agenda

Weer