Onderzoek naar vernieuwing van bedrijven in gemeente Raalte

Een landelijke trend van vertrekkende bedrijven en jongeren naar de grote steden. Hoe onderbreken we die trend en hoe helpen we de bedrijven in de gemeente Raalte om te blijven innoveren? Dit is de centrale vraag van de Werkgroep Innovatie Salland. Om meer inzicht te krijgen vraagt de werkgroep bestaande uit ondernemers aan iedere ondernemer: help ons op weg en vul onze enquête in.

Door inzicht te krijgen in wat u doet, wat uw plannen zijn en welke knelpunten er spelen kan de werkgroep samen met de gemeente, het onderwijs, de banken en ondernemersverenigingen de voorwaarden verbeteren.

Vul de enquête nu in!
Er zijn twee enquêtes. Kies uw variant en help ons op weg. Invullen zal maximaal 10 minuten in beslag nemen. Sluitingsdatum is maandag 1 mei 2017. Met de resultaten zal vertrouwelijk worden omgegaan. Van de resultaten wordt een rapport gepubliceerd.
- Open de enquête voor ondernemers uit de horeca en retailbranche
- Open de enquête voor overige ondernemers

Achtergrond
Bouwen aan een economisch krachtig Raalte. Dat is het doel van het initiatief dat in april 2016 is gestart onder de vlag ‘het Economisch Werkatelier’. Uit dit werkatelier zijn een aantal werkgroepen ontstaan. Een van die werkgroepen is de Werkgroep Innovatie Salland. Deze werkgroep, bestaande uit ondernemers, wil bedrijven ondersteunen om te blijven innoveren.

Doel werkgroep Innovatie Salland
De toekomst van uw onderneming staat bij de Werkgroep Innovatie Salland centraal. Er zijn veel ontwikkelingen waarop u als ondernemer moet inspelen. Alle 1200 ondernemingen in Raalte zijn zeer verschillend. Waar de één continue innoveert en bezig is met de toekomst, komt de ander daar onvoldoende aan toe. De Werkgroep Innovatie Salland wil ook van u in beeld gebracht hebben waar u staat als onderneming, wat uw plannen zijn en wat u daarin belemmert.

Als één van de eerste acties heeft de werkgroep met 36 bedrijven gesproken waarbij de kracht, knelpunten en eventuele hulpvragen met betrekking tot “vernieuwen” in kaart zijn gebracht. Bekijk dit eindrapport.

Bouw mee aan een economisch krachtig Raalte!

|Doorsturen

Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Politiek

Uit