‘Een blind vertrouwen’

Gerlant: Enkweg 56, 54A en Jakke 8 in Wijhe

Een inspreker die bijna stond te huilen en een oud-wethouder op de publieke tribune wiens lichaamstaal meer zei dan hij zelf kon vermoeden. Het was wat mij deed ‘aanslaan’ in de raadszaal op maandagavond in Wijhe. Zijn verhaal was lang en soms moeilijk te volgen door de emoties. Technisch en vol verborgen verwijten. Hij had het maar over afspraken die in het verleden waren gemaakt en die in het bestemmingsplan ‘De Enk’ stonden omschreven. Een avond in de raad waar empathie het toverwoord was.

Een duidelijk onderzoek rapport over De Jakke 8, het huis van de familie Hofman en alles wat daar mis is gegaan was een bespreekpunt. De raadsleden, veel nieuw en onervaren, waren druk met hun controlerende taak en overstelpten de wethouder met vragen. Leber van de PvdA was tot de tanden bewapend en zette de wethouder het mes bijna op de keel. De onderste steen moet bovenkomen en het was mij in één keer duidelijk. Het college, het ambtelijke apparaat heeft meer geleerd van de kwestie dan de zogenaamde vernieuwende politici die een uurtje later gezamenlijk vierden dat ze een ‘raadsbreed akkoord op hoofdlijnen’ hadden.

Tussendoor werd ook nog even het bezwaar van de inspreker van tafel geveegd. Hij, een directeur van een groot bedrijf, maakte bezwaar tegen de bouw van acht burgerwoningen op het industrieterrein. Hij ziet het als een bedreiging voor de economie van Wijhe. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de revitalisering van het industrieterrein. Het project is tien jaar geleden opgestart door de gemeente, de provincie en de ondernemers. De Herstructurering Maatschappij Overijssel (HMO) (een fonds van de provincie met bakken vol geld) investeerde in het gebied. Voorwaarde was dat er twee hectaren vrijgemaakt zouden worden voor nieuwbouw van bedrijven. Anderen werden verplaatst en het gebied moest opgeknapt worden. Op de Enkweg 56 en 54a werd nieuwbouw van ‘wonen en werken’ ingepland. Dat zijn kleine bedrijfjes met een woning, die in een heel andere milieucategorie vallen dan burgerwoningen.

De Jakke 8. Iedereen die het rapport leest ziet dat het een aaneenschakeling is van fouten (gemaakt uit empathie) welke op de bewuste middag door het reageren van een medewerker aan de balie in het gemeentehuis zijn ontstaan. Elke regelmatige bezoeker kan invullen wie dat is geweest. Het college en ambtenarij is druk bezig om uit empathie de goede oplossing te vinden voor de familie Hofman en de collega in kwestie niet te beschadigen. Gert Nienhuis probeert nu een persoonlijke vete op wethouder Blind te revancheren. Ontstaan na het illegaal inzamelen van oud papier en de fractie van de PvdA liet zich daarvoor gebruiken. Nu dat niet is gelukt gaat hij een stap verder en gedraagt zich als een 'minderbedeelde' door de uitlating 'een ‘blind’ vertrouwen' in de media. Daar zit weinig empathie bij.

Ik ben als verslaggever nieuw in Olst-Wijhe. Ik moet netwerken opbouwen, inlezen en veel Googelen. Maar als een ondernemer (een directeur) bijna staat te huilen in de raadszaal, weet je dat er iets goed mis is. Dat soort mensen worden niet groot door publiek een traantje te laten.

Ik heb uren zitten lezen in het bestemmingsplan De Enk. Alles wat de inspreker zei is waar. De Raad van State gaat daar straks gehakt van maken. Vooral als zij die oud-wethouder onder ede gaat horen. Op Google vond ik doelstellingen van HMO. Als ik raadslid was, zou ik wethouder Engberink willen vragen: 'Is het niet zo dat die HMO gelden na tien jaar terug moeten? Gelden die er niet zijn. Dat daarom die financieringsmaatschappij van de provincie nu dan maar -heel vreemd- zelf burgerwoningen gaat ontwikkelen tegen afspraken in omdat geld vrij te krijgen?

De inspreker maakt zich terecht zorgen. Industriegebied Noordmanshoek is volgebouwd met huizen. De Enk wordt steeds meer beperkt door woningbouw en andere regelgeving. Een nieuw industrieterrein wil de provincie niet. Ondernemers kunnen straks nergens anders meer heen dan naar Raalte, Zwolle of Deventer en daarmee verdwijnt de motor van de economie en de sponsoren van het verenigingsleven. Maar Engberinks blauwe ogen worden geloofd. Die van Blind niet.

De raad heeft vakantie en de wijziging van het bestemmingsplan liggen nu zes weken ter inzage. Inwoners kunnen bezwaar maken voor dat het definitief wordt. Ik hoop dat als de raad weer vergadert in september, er in ieder geval zeventien bezwaarschriften liggen en Blind op zijn blauwe ogen wordt geloofd. Ik zag maandagavond een man die zwaar was aangedaan. Daar had ik geen empathie bij nodig, ik ben ‘die nieuwe’ die van de zijlijn meekijkt en zie dat er iets heel erg fout gaat…

gerlant@regiobode.nl 

 

|Doorsturen

avg

2018-07-23 08:37:10

Is het wel goed om namen en adressen te benoemen in persberichten.

Dit geldt ook als je prijswinnaars bekend maakt via bv Facebook.

Benoem je persoon niet met de straat, zeker niet als je als instelling een cursus AVG verzorgt voor anderen.

Gevolgen zullen niet groot zijn, maar wakker zulke dingen ook zeker niet aan. Denk na met adressen en namen benoemen.

Gerard

2018-07-23 09:07:56

Zonder het rapport gelezen te hebben kan ik van dit verhaal echt niks maken. Het lijkt van de hak op de tak te gaan. Wat is nu de aaneenschakeling van fouten op die 'bewuste middag'.. 

Uw reactie


Uitgelicht


Columns

Algemeen

112

Sport

Uit