‘Kandidaat-waterschapbestuurder Water Natuurlijk’

Gerlant: briefje aan Wybren

Het is eind mei als een collega het mij doorstuurt, een persbericht. Hij weet wel dat ik mij nu al tien jaar zwaar erger aan hoe gesubsidieerde clubjes als Natuurmonumenten, de twaalf Landschappen, Sportvisserij Nederland e.a. zich actief met de verkiezingen van de waterschapbestuurders bezighouden. Of soms zelfs ongevraagd stemadvies geven voor andere (gemeentelijke, provinciale of landelijke) verkiezingen. Voer voor een column, schrijft hij erbij. Ik weet dat mijn ergernis ook zijn ergernis is.

Het persbericht is een oproep voor nieuwe kandidaten voor het Waterschapsbestuur. De partij is tien jaar geleden opgericht door onder andere Natuurmonumenten, de twaalf Landschappen, Sportvisserij Nederland, de twaalf Provinciale Natuur- en Milieufederaties, Vogelbescherming, IVN en de bond Heemschut. De oproep kwam binnen via Natuur en Milieu Overijssel. “Wij zijn een onafhankelijke waterschapspartij: wat de leden van Water Natuurlijk bindt, is een passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie, sportvisserij, genieten op en rond het water”, staat er te lezen in de oproep.

Brieven kan je sturen naar Wybren Bakker, fractievoorzitter van D66 in de provinciale staten. Twee A4-tjes vol met eisen, onder andere dat je lid moet zijn en 7 procent van wat je verdient, moet afstaan aan de club. SP-praktijken. De kandidaatstelling sluit eind juli. Google leert dat er vier jaar geleden vooral ex-lokale politici op de kandidatenlijst stonden. VVD-ers, D66, PvdA, SP-ers, maar ook mensen van GemeenteBelangen. Mensen die ik allemaal ken.

‘Noot voor de pers, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leander Broere van Natuur en Milieu Overijssel’ staat eronder. Zo werkt dat tegenwoordig en dat leest u normaal gesproken niet. Ik ken hem, een schappelijke vent. Fractievoorzitter van de PvdA in Dalfsen, hoezo onafhankelijk? En ik neem mij voor om met hem eens even een keer een boompje op te zetten over deze fratsen als ik hem zie. Het is er nog niet van gekomen.

We zijn twee lange en droge maanden verder. De natuur kwam tot stilstand, gewassen stopten met groeien. Boeren anticipeerden en stopten met mest uitrijden, zodat het ‘bruine goud’ toegediend kon worden wanneer de natuur daar om vroeg en niet zou uitspoelen in het grondwater. We hebben alle dagen in het nieuws gezien hoe boeren er aan onderdoor gingen, dag en nacht werkten om de pijn die ze hadden, te verzachten. Hun inkomstenderving is ondernemersrisico. Ze mogen later belasting betalen, maar andere toegezegde maatregelen zijn nog niet duidelijk. Mogen ze nu langer dan wettelijk toegestaan tot 31 augustus mest uitrijden of moeten ze het voor die datum dumpen? En mogen ze nu al grasland opnieuw inzaaien, zodat het gewas fosfaten vasthoudt? Ik heb nog geen waterschapbestuurder de minister tot spoed horen oproepen.

We maaien ondertussen ons gazonnetje weer, het leven gaat weer verder, maar Water Natuurlijk man, Hans Oosters, ex-PvdA politicus en voorzitter van de Unie van Waterschappen, weet te melden dat de waterschapslasten volgend jaar omhoog gaan door de extreme droogte. Lekker makkelijk, één keer in de 40 jaar droogte en ‘we’ kondigen aan dat de burgerij en de boeren meer moeten gaan betalen. Hoezo korte termijn politiek, hoezo geen ondernemersrisico?

Deze week ook in het nieuws. Geen enkele bekeuring in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Al die bedrijven in nood hebben zich aan de regeltjes gehouden. Geen bestuurder of politicus die je daar over hoorde. Ik moest het zelf nieuws maken.

Water Natuurlijk heeft haar inschrijvingstermijn voor kandidaten verlengd tot 31 augustus. Het schijnt nog niet zo gemakkelijk te zijn om geschikte mensen te vinden die aan de twee A4-tjes lange waslijst kunnen of willen voldoen. Nodig is het wel want waterschapbestuurders hebben een belangrijke taak bij de invulling van ons toekomstige platteland, de toepassing van de wet op de omgevingsvisie, maar meer nog de klimaatverandering en alles wat daarbij komt kijken.

En zo kwam ik aan het denken.

Waterschapbeleid is gevolg van politiek. En dat wil ik niet overlaten aan hetzelfde cirkeltje mensen en gesubsidieerde organisaties, die gemeenschapsgeld laten rondgaan voor een eigen politieke agenda. In principe veeg ik mijn kont af met de A4-tjes, loop ik er het liefst hard bij weg. Hoezo een politiek-loze waterpartij zoals staat beschreven? Ik struikel op Google over de politici binnen de partij.

Maar toch, een netwerk heb ik, diezelfde politici die allemaal weten: Dat is Gerlant, hij blaft wel, maar bijt niet en dan nog meer achter dan voor de schermen. Bestuurlijke ervaring? Check! Gebiedskennis? Waar wilt u heen, ik breng u met de ogen dicht. Bekendheid in de streek/woonplaats? Ha ha ha! Bekendheid met de diverse waterschapstaken, met het huidige waterbeleid en met de praktische aspecten van het waterbeheer? Wat wilt u mij als ex-onderaannemer in de weg- en waterbouw nog leren?

‘Meneer Bakker, Wybren. Mijn naam is Gerlant Zielman en ik stel mij bij deze kandidaat. Ik zal lid worden, maar niet eerder dan ik op de kandidatenlijst sta. Ik ga akkoord met uw waslijst inclusief de 7 procent, alles beter dan subsidie. Ik heb passie voor landschap, natuur, duurzaamheid, ect. Ik geloof niet in fabeltjes, sprookjes nog minder. Zoals ik het bekijk, kan uw organisatie nog wel wat boerenverstand en praktische kennis gebruiken. En mag ik er vanuit gaan dat u Minister Schouten tot spoed maant? Er zitten ondernemers in uw gebied met de handen in het haar, dat kan gevolgen hebben voor de waterveiligheid.’

En u kiezer? Denk aan me, als u mijn naam op het stembiljet ziet.

gerlant@regiobode.nl

|Doorsturen

Lauk

2018-08-19 11:43:21

bijzonder initiatief... Benieuwd of je geaccepterd zal worden maar ik vrees van niet... Wijlen Henk Holtmaat uit Marienheem heeft bij vorige waterschapsverkiezingen geslaagde acties met voorkeurstemmen gehouden, dus het kan wel. Overigens werken waterschappen, los van de droogte, aan heel nieuw systeem van heffingen, kan grote gevolgen hebben.

3s

2018-08-19 12:14:23

Ieder lobbiet nu eenmaal voor zijn eigen belangen. Dat zal in het tegenovergestelde kamp vermoed ik niet anders zijn.

Gerlant Zielman

2018-08-19 14:01:41

@Lauk,

Het waterschapswerk, er is nog veel meer over te vertellen. De nieuwe manier van heffingen? Bekend.

Ik ben geen Henk Holtmaat, bij lange na niet en ja het kan wel, ook dat weet ik. Ik zou voor de weg van Henk en ook zijn partij kunnen gaan maar daarmee los ik het probleem wat ik zie niet op. Geaccepteerd worden? Als meneer Bakker gaat vragen in zijn netwerk dan komt dat wel goed.

lampi

2018-08-19 21:57:14

ik snap wel waarom de heffingen omhoog moeten. 

de afgelopen jaren hebben ze vele miljoenen uitgegeven aan het project ruimte voor de rivier.

weet je nog wel om al dat overtollige water wat er zou komen af te kunnen voeren. nu hebben we sinds 1976 weer eens een echt droge zomer en word dat volgens de geleerden de standaard. ik heb zelfs al ergens gelezen dat een geleerde de uiterwaarden het hele jaar onder water wil zetten om zo een zoetwaterbuffer te hebben tegen de droogte.

om dat te regelen moeten er dus overal dammen aangelegd worden om het water op een bepaald peil te houden. dit brengt weer met zich mee dat er bij die dammen sluizen moeten komen voor de scheepvaart. dat zal ook weer vele miljoenen zoniet miljarden gaan kosten. en ja dat moeten wij voor een groot deel via de heffingen opbrengen.

wat dat bestuurslid worden aangaat?

ik denk dat ze je er heel graag bij willen hebben met de portefuille voor spek en bonen.

waarom? simpel toch, als ze een bestuurslid tekort komen lopen ze het risico om de nodige subsidie mis te lopen en dat kost waarschijnlijk meer dan de 93% vergoeding die jij evt. gaat ontvangen.

Lauk

2018-08-21 13:30:28

Lampi, je moet wel de feiten kennen. Ruimte voor de Rivier, bijna afgerond, was miljardenproject Rijkswaterstaat na de bijna-overstromingen in de jaren 90 Bij de grote rivieren. Er werd wel samengewerkt met waterschappen die zelf verantwoordelijk zijn voor kleinere dijken. Zie ook niet in watdT met extreme droogte van deze zo erte maken heeft, komende winter kan er weer heleboel water vanuit Duitsland Nederland binnenkomen. Los daarvan; oude beleid van waterschappen om zo snel mogelijk water af te voeren met oa. Rechte sloten is al lang aangepast: water wordt zo lang mogelijk vastgehouden in bijv. allerlei soorten natuur en landbouw ergingen, watergangen worden weer kronkelend etc. Denk dat zonder dit nieuwe beleid problemen nu nog veel groter waren.. Nieuw beleid waterschappen gaat uit dat wie het meest profiteert van hun werk het meest gaat betalen. Klinkt mooi maar leidit tot veel discusie: wat is meer wasrd, een droge kelder van een burger of weilandwZr later in het voorjaar op gewerkt kan worden? Overigens vind ik politisering van waterschap geen goede ontwikkeling. Afgelopen 1000 jaar is bewezen dat je dat niet moet overlaten aan politici die naar devolvende verkiezingen kijken..

Gerlant Zielman

2018-08-21 21:03:45

Ik neem aan dat ik concurentie krijg Lauk ? ;-) 

lampi

2018-08-22 00:53:55

Lauk,

je hebt gelijk, ruimte voor de rivier was/is een miljardenproject van rijkswaterstaat waarvoor de waterschappen ook vele miljoenen hebben geinvesteerd.

dat geef je eigenlijk zelf al aan, immers ruimte voor de rivier is niet gebaseerd op het zo snel mogelijk afvoeren van water maar om buffers te scheppen waar het water naartoe kan om zo de extreem hoge waterstanden te voorkomen als de afvoer het niet meer aankan.

wat heeft het met de huidige droogte te maken? alles en niets.

zoals je zegt er kan komende winter wel een bak water uit duitsland komen waar je u tegen zegt. maar ja waar wil je dat water dan laten? als je dus de ideeen uitvoerd die ik de afgelopen media las, ja nu met deze extreme droogte geen probleem dan zijn de buffers weer leeg. maar met een gemiddelde zomer dan? of erger nog een extreem nat zomer, waar wil je het water dan laten de buffers staan dan immers vol als buffer voor een extreem droge zomer.

overigens. de verhalen over het verhogen van de heffingen is puur commercie, daarmee krijgen ze extra begrip, ik denk dat de verhoging bij een normale zomer niet lager zou zijn.