Ben Nijboer: Straathof?!, ik ben er wel klaar mee

De afgelopen week puilde de mailbox uit. De krant stond vol en de televisie spendeerde er menig uitzending aan. Varkensbaron Straathof deed weer eens van zich spreken. Nu niet zelf, maar zijn stallen in het Gelderse Erichem. Die brandden af; 20 duizend varkens verbrandden levendig in stallen die bedekt waren met asbestdaken. Niet alleen stallen, maar ook de maatschappelijke discussie stond in lichterlaaie.

Met een belangrijk lokaal tintje. Immers: deze Straathof wil, zoals bekend, ook in Mariënheem ruim 11duizend varkens gaan houden. Hij maakt daarbij gebruik van de (bestemmingsplantechnische) mogelijkheden van een bestaande stal aan de Nijverdalseweg. Het aanvankelijk ongemakkelijk gevoel heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een overtuigend: nee, ik wil dit niet. Ik ben er wel klaar mee.

Het ongemakkelijke gevoel bestond uit het dilemma dat je mensen nooit levenslang moet beoordelen en veroordelen op feiten uit het verleden. Als mensen met plannen komen moet je deze toetsen op feitelijke argumenten en niet enkel vanuit emotie.

De feiten zijn dat Straathof de stallen in Mariënheem zodanig ging verbouwen dat de uitstoot aan stikstof en ammoniak minder zou zijn dan in de oude situatie. Verder zou hij binnen de kaders van het bestemmingsplan blijven. Kaders die zijn vastgesteld, juist om onze eigen boeren ontwikkelkansen te bieden. Zo zat ik er aanvankelijk in. Maar niet meer.

De brand in Erichem en vooral de reactie van Straathof (niet dus) maken dat ik er klaar mee ben. Hij had ná die brand voor de camera’s moeten gaan staan om te laten zien dat hij (áls hij dat was) kapot is vanwege dit drama. Maar hij was er niet: hij liet een bedrijfsleider het woord doen.
EenVandaag maakte een reportage en nodigde hem uit om te reageren. Maar hij dééd het niet. Een woordvoerder (!) meldde dat Straathof onderweg was naar een ander bedrijf van hem in Hongarije… Fout Straathof! Als je écht geleerd heb van fouten uit het verleden, en écht ballen hebt en écht kapot bent van het dierenleed in Erichem, dan was dít de kans om dat te laten zien. Maar je deed het niet.

En kunnen we je nu uit Mariënheem weren? Wat mij betreft trekken we alles uit de kast om dat voor elkaar te krijgen. En ik doe een dringend beroep op het college, en alle partijen in de raad, om dat óók te doen.

Niet alleen omdat we straks allemaal moeten meebetalen aan de torenhoge kosten van toezicht en handhaving. Maar omdat we het aan de inwoners van Mariënheem verplicht zijn om te zorgen voor een veilige omgeving waar ze ook nog eens trots op kunnen zijn. En omdat we het aan onze eigen boeren verplicht zijn om een streep te trekken, bij iemand die keer op keer weigert om zélf die streep te trekken.

Vandaar de oproep aan de heer Straathof: “Doe Mariënheem, doe Salland een plezier en blijf hier weg. Doe het uit respect voor de boeren in Salland die enorm veel tijd, geld en energie investeren in dierwelzijn. Het zijn boeren die open staan voor innovaties op het gebied van milieu. Boeren die actief de dialoog aangaan tussen de traditionele en biologische werkwijzen, en boeren die dierwelzijn hoog in het vaandel hebben.

En doe het voor de buren en inwoners van Mariënheem. Zij zijn trots op hun dorp en willen dat graag zo houden. En mocht je tegenwerpen dat jij wel degelijk een aardige goedwillende ondernemer bent die van dieren houdt, dan zeg ik: laat dat dan zien. Met daden. Door weg te blijven. Door een ander vak te kiezen”.

Ik ben er wel klaar mee. En ga kijken of, en hoe we je kunnen stoppen.

Ben Nijboer, BurgerBelangen

|Doorsturen

Marjan Potze

2017-08-09 10:43:16

Alhoewel ik de brand in Erichem ten zeerste betreur vind ik dat de heer Nijboer nu wel erg kort door de bocht gaat. 
Bovendien vrees ik dat de heer Straathof toch niet zal luisteren. Politiek Raalte heeft toentertijd, inclusief Ben Nijboer en ondanks protesten van vele Mariënhemers besloten dat Straathof naar Mariënheem mocht komen. Punt uit.
Er werd dus niet geluisterd naar de tegenargumenten van de burgers.
Nu dit afschuwelijk drama heeft plaatsgevonden (wat ook de heer Straathof niet zal hebben gewild), de protesten verder aanzwellen (en de verkiezingen voor de deur staan) wordt men blijkbaar opeens wakker en wordt Straathof in bovenstaand schrijven gesommeerd weg te blijven of een ander vak te kiezen.

Het komt er dus op neer dat politici blijkbaar geen boodschap hebben aan en niet luisteren naar protesten van de burger om vervolgens van een ander te verwachten dat ie wél luistert.

Sorry hoor maar een en ander komt op mij toch een beetje hypocriet over... 

  

Erik

2017-08-10 07:39:15

1 van de feiten is dat de heer Straathof wel degelijk voor de camera is geweest om aan te geven dat hij er kapot van was. Dat hij niet voor alle camera's is gaan staan maar daarna zijn woordvoerder het woord heeft laten doen is dan ook logisch want daarvoor is hij aangenomen en kan hij zijn aandacht o.a. richten op de nasleep van de brand 

Mischien is het veel beter om: voordat je een column schrijft eerst eens te verdiepen in de materie. En ja ik snap ook wel dat dat voor sommigen zeer lastig is in vacatietijd maar wees dan zo verstandig en schrijf niet. 

Ben Nijboer

2017-08-10 10:16:29

Dah @Marjan, 

Ik kan me je kritische noot wel voorstellen. Die is begrijpelijk en terecht. In 2012 heb ik inderdaad ingestemd met het huidige bestemmingsplan. Ik heb daarbij zelfs gepleit heb voor ontwikkelruimte voor onze boeren, zodat zij konden voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van dierwelzijn (meer ruimte per dier). Wat ik oprecht niet heb voorzien is dat mensen zoals Straathof van deze ruimte gebruik gingen maken. Was dat dom? Naïef? Ik reken dat mezelf in ieder geval wel aan.

‘Een’ reactie zou dan kunnen zijn om de ontwikkelruimte (door voortschrijdend inzicht) dan maar weer in te perken, maar dat zou direct ten koste zou gaan van onze eigen boeren én van de dieren op hun bedrijven. Het is een dilemma, waar ik niet uit ben.

Groet, Ben.

Marjan Potze

2017-08-10 20:12:12

Nee Ben,                                                                               Je bent niet dom of naïef! Ik begrijp heel goed dat het voor een politicus niet altijd even gemakkelijk is om de juiste beslissingen te nemen. Als bestuurder van een gemeente kun je nu eenmaal niet alles weten en overal verstand van hebben. Een aantal weken geleden schreef Toon Schuiling daar nog een mooie column over. Daarom is het ook zo belangrijk om bij belangrijke beslissingen de oren goed te luisteren te leggen bij mensen die wel verstand van zaken hebben en vervolgens hun argumenten om iets wel of juist niet te doen mee te laten wegen bij de politieke besluitvorming. Ik wens jou en jouw collega's veel wijsheid.

Groet,

Marjan

Uw reactie